Dit zijn de nieuwe afvalcontainers: Weigeren mag, afval scheiden blijft verplicht

BARENDRECHT – De gemeenteraad heeft vorige week uitgebreid gesproken over de wel/niet verplichte containers die onderdeel zijn van het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Barendrecht. Verantwoordelijk wethouder Schaap heeft daarin aangegeven dat inwoners de twee containers kunnen weigeren. In dat geval ben je echter nog steeds verplicht om afval gescheiden in te leveren.

Eerder was er (in de politiek) ook al discussie over hoe groot de containers zijn: een ‘mini container’ of een ‘joekel van een container’. Op de foto bij dit artikel kun je de containers, één voor papier en één voor GFT, zien zoals die zijn besteld door de gemeente Barendrecht. Beide containers zijn van het type zoals rechts op de foto te zien is, de kleurstelling klopt wel (beide zwart, één met blauwe en één met groene klep)

Verplichting afhankelijk van situatie

De container voor GFT wordt elke twee weken opgehaald en die voor papier eens in de vier weken. Wie de containers weigert kan het afval niet laten ophalen aan huis, want dan moeten de aangeboden containers worden gebruikt, zo blijkt uit de toelichting. De wethouder heeft aangegeven dat handhaving van verkeerd aangeleverd afval topprioriteit zal worden van de BOA’s (van de gemeente) tegen de tijd dat het afvalbeleid in gaat.

Op de website van de gemeente valt over de verplichting tot afname inmiddels het volgende te lezen: “De inwoners zijn dus verplicht het GFT- en papierafval in de daarvoor aangewezen inzamelmiddelen- en/of voorzieningen aan te bieden. Daarmee is er in praktische zin sprake van een verplichting om de mini-containers af te nemen. (…) De gemeente Barendrecht zal niet gaan afdwingen dat mensen een mini-container accepteren (…) De inwoners kunnen er ook voor kiezen om niet aan huis het gescheiden afval aan te bieden, maar om het zelf naar het afvalaanbiedstation te brengen. Voor oud papier en karton geldt verder dat gebruikgemaakt kan worden van de papiercontainers in de collectieve ondergrondse inzamelsystemen. GFT kan ook thuis gecomposteerd worden. Men moet wel kunnen aantonen dat men dit dan niet bij het restafval gooit. In dit geval is de mini-container niet nodig én niet verplicht. (…) We halen het gescheiden afval dan niet op. Men betaalt dan wel de volledige afvalstoffenheffing, ook voor het legen van de containers, maar men maakt er geen gebruik van.

Eerst de containers accepteren en deze later toch niet meer gebruiken is ook mogelijk: “Wie ervoor kiest om gebruik te maken van de mini-containers, kan er na een evaluatieperiode alsnog vanaf. Uit ervaring van andere gemeenten blijkt echter dat slechts 3 tot 5 % van de inwoners van deze mogelijkheid om de mini-container terug te geven gebruik maakt.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »