Bouw van 93 appartementen in de Mr. Lohmanstraat start in 2019

BARENDRECHT – De gemeenteraad van Barendrecht heeft op 2 juli 2019 het gewijzigde bestemmingsplan Mr. Lohmanstraat vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied aan de Mr Lohmanstraat.

De bestaande woningen worden gesloopt en maken plaats voor nieuwbouw: 93 sociale huurwoningen. Ook worden de parkeerplaatsen heringericht.

Mr. Lohmanstraat

Op het eerste bestemmingsplan is door 11 personen een zienswijze ingediend. De gemeente heeft deze reacties geregistreerd en beantwoord en waar mogelijk verwerkt in de gewijzigde versie van het bestemmingsplan. De wijzigingen betreffen onder andere de opname van voorwaardelijke verplichtingen om de privacy van omwonenden te waarborgen.

Uit het plan (PDF): “Het plangebied wordt getransformeerd naar een parkeerplaats met een groene uitstraling, de sloop van 47 bestaande woningen en de bouw van 93 sociaal bereikbare appartementen. De parkeerplaats moet een groene uitstraling krijgen waarbij bomen worden geplant en er 1.200 m² groen wordt toegevoegd. Daarnaast wordt er op sommige plekken aan het Achterom een mogelijkheid geboden om in de toekomst uit te breiden naar wonen/werken.

Bezwaar maken

Het is mogelijk om 6 weken bezwaar te maken tegen het bestemmingsplan. Wel moet daarbij rekening worden gehouden met het feit dat de ‘Crises- en herstelwet’ van toepassing is op dit besluit: Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij/zij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient ook te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

U kunt alleen in beroep gaan als u uitsluitend belanghebbende bent en:

  • als u eerder tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan en/of tegen het ontwerpbesluit hogere Waarden wet Geluidhinder naar voren heeft gebracht, of;
  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kon indienen, of;
  • als u wilt reageren op de aangebrachte wijzigingen ten opzicht van het ontwerpbestemmingsplan.

U kunt u beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Aan het indienen van een beroepschrift zijn kosten verbonden. Ook wel  griffierecht genoemd. Meer informatie hierover kunt u terecht bij de Raad van State.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »