Vuurwerk, Sterretje (Jaarwisseling 2016/2017)

BARENDRECHT – Het schadebedrag door vernielingen (met vuurwerk)  aan gemeentelijke eigendommen rond de jaarwisseling 2018 – 2019 is opnieuw gedaald, zo blijkt uit een evaluatie door de gemeente Barendrecht. Er is voor €9.753,19 aan vernield gemeentelijk eigendom aangetroffen na de jaarwisseling. Dit is een daling van €5.951,73ten opzichte van de vorige jaarwisselingsperiode (tijdens jaarwisseling 2017-2018: €15,704,92).

Dit jaar is er aan een ongeveer gelijk aantal voorwerpen schade veroorzaakt. De schade aan speeltoestellen is op €0,- gebleven, tijdens de vorige jaarwisseling was dit nog €3.538. De grootste kostenpost (€4.902) wordt veroorzaakt door vernielde hondenpoepbakken.

Politie en BOA’s

Voor vuurwerk gerelateerde overtredingen heeft de politie in de periode rondom de jaarwisseling 9 maal proces verbaal opgemaakt, een aantal aanhoudingen verricht en diverse waarschuwingen uitgedeeld. Geen één jongere is (in december 2018 / januari 2019) op heterdaad betrapt met vuurwerk en doorverwezen naar HALT. Er is geen geweld tegen hulpverleners geconstateerd. Op oudejaarsdag zijn 4 gemeentelijke BOA’s ingezet. In de avond is er een horecaboa en 1 extra toezichthouder ingezet, die allen zijn geïnstrueerd door de politie. Op oudejaarsdag hebben de BOA’s tijdens hun surveillance diverse jongeren aangesproken op hun gedrag en 12 waarschuwingen gegeven.

Opvallend genoeg ontbreekt in de evaluatie een incident tijdens oudejaarsnacht aan de Eikenwede: Hier moest de brandweer naartoe uitrukken voor een autobrand. Betrokkenen gaan ervan uit dat de brand bewust is gestart door iemand die vuurwerk onder de auto heeft geplaatst.

Zie ook: Autobrand Eikenwede, uitslaande brand bedrijf Dierenstein en schutting in brand Van der Hoekleede & Burgemeester van Belzen: “In Barendrecht is de jaarwisseling goed verlopen, vannacht (Maandag 18 maart 2019) enkele incidenten geweest”

Maatregelen 2019- 2020

De gemeente is van plan om dit jaar de kerstboominzamelingsactie op een eerder moment te laten plaatsvinden. Tijdens de afgelopen jaarwisseling werden veel kerstbomen tijdens de vuurwerkperiode op straat gedumpt, wat weer brandgevaar kan opleveren.

De nieuwe vuurwerkvrije zone rond Borgstede zal tijdens de komende jaarwisseling worden voorzien van bebording. Hier was de gemeente tijdens de afgelopen jaarwisseling nog niet aan toe gekomen. Ook zal er worden gekeken of er uitbreiding moet komen van de vuurwerkvrije zones in Barendrecht.

Daarnaast gaat de gemeente onderzoeken of hondenpoepbakken en afvalbakken met een klep tijdelijk kunnen worden afgesloten tijdens de jaarwisseling.

Overzicht schades

Een overzicht van de totale schade per categorie:

Schade 2018-2019 Schade 2017-2018
 Categorie Vernielingen
 Gemeentelijk vastgoed (scholen en sporthal) €309,66 €3.856,69
 Verkeersborden €2.067,53 €1.979,23
 Markeringspaaltjes €125,-
 Speeltoestellen €0,– €3.538,–
 Straatnaambord €61,-
 Afvalbakken €2.288,– €1.435,–
 Ondergrondse containers – –
 Hondenpoepbakken €4.902,– €4.896,–
 Totalen €9.753,19 €15.704,92

 Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »