Foto update: Sloopwerkzaamheden Botter locatie, aula opengebroken

BARENDRECHT – De gemeente wil woningbouw mogelijk maken op de locatie van de voormalige school aan de Botter. Om woningbouw mogelijk te maken is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig.

Gemeente Barendrecht: “Voor deze aanpassing zijn meerdere onderzoeken gedaan. Dit waren  onder andere onderzoeken naar de flora en fauna en het effect van het verkeersgeluid van de nabij gelegen Buitenlandse Baan. In de uitgevoerde onderzoeken zijn geen zaken geconstateerd die een probleem zijn voor de voorgenomen woningbouw.”

Maximaal 5 verdiepingen

De gemeente verwacht in het voorjaar van 2019 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen en daarna vast te laten stellen: “Wij zijn  bezig om de voorwaarden op te stellen waarmee we een projectontwikkelaar kunnen selecteren. Dit zijn voorwaarden die al in de gebiedsvisie stonden. Doel is om in het eerste kwartaal van 2019 een ontwikkelaar te selecteren, waarna deze het ontwerp verder kan uitwerken.

De gebiedsvisie gaat uit van circa 70 woningen in de verdeling 50% sociale woningbouw, 25% mix (middel)dure huur en 25% koopwoningen. In deze gebiedsvisie is ook een maximaal aantal verdiepingen opgenomen. Het college heeft echter besloten om dit maximum van 6 aan te passen naar 5 verdiepingen. Hierdoor zal een groter deel van de bebouwing op meer plekken direct 4 of 5 verdiepingen hoog zijn, in plaats van trapsgewijs oplopend in hoogte richting de Buitenlandse Baan, zoals eerder het plan was.

Gemeente Barendrecht: “Wij gaan de ontwikkelaars aanmoedigen om tijdens de aanbesteding een ontwerp te maken met drie losse gebouwen . Zij houden de vrijheid om met een heel ander ontwerp te komen , binnen de gebiedsvisie, maar wij sturen wel aan op drie losse gebouwen.

Foto: Sloop van de school op de Botter locatie (jan, 2017)Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »