Gemeentehuis Barendrecht (Gemeentehuisplein, Binnenhof)

BARENDRECHT – De gemeente Barendrecht heeft een Actieplan Ondermijning opgesteld. Dit plan voorziet in het vroegtijdig signaleren van mogelijke ondermijning en het oppakken van deze signalen samen met een netwerk van betrokken partners.

Burgemeester Jan van Belzen: “We willen snel kunnen handelen wanneer we meldingen over mogelijke ondermijning krijgen. Deze meldingen kunnen komen van onze eigen medewerkers, maar ook van inwoners. We trekken samen op met politie en Openbaar Ministerie, belastingdienst en FIOD in het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). Gezamenlijk bekijken we de signalen die binnenkomen én de plekken waar we zelf actief onderzoek naar moeten doen. Denk aan verdachte panden of verdachte financiële transacties.

Aciteplan

In het actieplan is verder opgenomen dat de gemeente de tegen ondermijning gerichte acties zichtbaar gaat maken en ook onder de aandacht brengt hoe mensen mogelijke misstanden kunnen melden.

Burgemeester van Belzen: “We willen niet dat de structuur van onze rechtstaat wordt aangetast. Die wordt wel aangetast als we toelaten dat criminelen misbruik maken van bestaande voorzieningen. We gaan daar samen met onze partners heel scherp naar kijken en tegen optreden.

Zie ook: Burgemeester wil intensievere aanpak van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit in Barendrecht

Wat is ondermijning?

Veel illegale activiteiten zijn niet uit te voeren zonder gebruik te maken van legale diensten zoals transport, opslag, vergunningen, misbruik van sociale voorzieningen, belastingontduiking of het financieren van publieke functies met crimineel verkregen geld. Dergelijk misbruik van bestaande diensten en functies door criminelen wordt ondermijning genoemd.

Veiligheidsbeleid

In september heeft de gemeenteraad van Barendrecht geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het actieplan. In 2019 wordt gestart met het opstellen van nieuw integraal veiligheidsbeleid 2020 – 2023. Hier zal ondermijning een belangrijk onderdeel van uit maken.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »