Bibliotheek Carnisselande, Middeldijkerplein (Bieb AanZet)

BARENDRECHT – De bibliotheek aan het Middeldijkerplein in Carnisselande moet zich noodgedwongen gaan herontwikkelen om te kunnen blijven bestaan. Vorig jaar besloot de gemeente Albrandswaard te stoppen met een samenwerking waardoor een tekort van €179.000 per jaar ontstond.

De bibliotheek heeft in 2018 ruim €130.000 uit eigen reserves ingezet, maar verzocht de gemeente Barendrecht recentelijk om het resterende deel te dekken. Het college heeft besloten deze €45.700 direct beschikbaar te stellen, zonder tussenkomst van de gemeenteraad. Om dit mogelijk te maken is de zaak aangemerkt als ‘brandzaak’ (spoed). Een toekomstbestendig (meerjaren)plan zal wel moeten worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Wijkfunctie

Het college van B&W heeft verschillende opties ingediend gekregen van Bibliotheek AanZet. Beide partijen zien de herontwikkeling van de bibliotheek naar een ‘wijkfunctie’ als meest passend: “Er worden partners gezocht waarmee de bibliotheek binnen de huidige locatie kan samenwerken. Denk ook aan loketfuncties van andere organisaties die gedeeld kunnen worden. Zo kunnen een positief leesklimaat, laagdrempelige voorziening, programmering op maatschappelijke en actuele thema’s, informatiebemiddeling en een plek waar de bewoners kunnen leren, lezen en ontmoeten gerealiseerd worden. Dit plan zet zich vooral in op jongeren, gezinnen en ouderen.

Tekort

Bij uitvoering van dit gewenste scenario blijft er een jaarlijks tekort van €114.000 bestaan, zo heeft de bibliotheek berekend. Aan eenmalige kosten voor de ‘transitie’ moet er nog ruim €110.000 beschikbaar komen. De bibliotheek vraagt deze bijdrage van de gemeente. Als dat niet lukt is het alternatieve scenario om minder ruime openingstijden te hanteren (15 ipv 30 uur per week). Als laatste optie wordt een gedwongen sluiting van de bibliotheek geschetst, bijvoorbeeld als de huur niet meer kan worden betaald.

Geen financiële toezegging

Het college wil het huidige aantal openingsuren behouden, maar kan nog geen financiële toezegging doen voor 2019 en latere jaren. Dit zal namelijk door de gemeenteraad moeten worden gedaan. De bibliotheek is dan ook verzocht om een financieel sluitend plan aan de gemeente aan te bieden. Pas daarna worden er vervolgstappen genomen.

Albrandswaard

De samenwerking tussen de gemeente Albrandswaard en de bibliotheek was bedoeld om inwoners van o.a. Portland (Albrandswaard) ook gebruik te laten maken van de bibliotheek aan het Middeldijkerplein. Ondanks dat Albrandswaard niet meer meebetaalt, mogen inwoners nog wel gewoon gebruik maken van de bibliotheek. Vorig jaar bleek uit beantwoording van de toenmalige wethouder dat hier niets tegen valt te doen.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »