GroenLinks: Geschonken boom van scouting Beelaerts van Blokland van gemeentehuisplein verdwenen

BARENDRECHT – Voor de herinrichting van het gemeentehuisplein zijn de afgelopen week diverse bomen verwijderd rond het plein. GroenLinks Barendrecht heeft vragen gesteld aan het college over deze bomenkap óf het verwijderen en later herplaatsen hiervan.

GroenLinks raadslid Arie Kooijman merkt tevens op dat een geschonken boom aan de gemeente ook is verdwenen, zonder dat de gever hiervan op de hoogte is gesteld: “Bent u het met ons eens dat dit haaks staat op de uitgangspunten van onze gemeente Barendrecht over “ verbinden”?“, aldus het raadslid aan het college. GroenLinks veronderstelt dat ze gekapt zijn.

Geschenk

GroenLinks stelt daarom vragen over de geschonken boom door scoutinggroep Beelaerts van Blokland: “Zij schonken de boom in 1988 t.g.v. het milieu. De scoutinggroep is niet geïnformeerd over uw voornemen om de bijna 30 jarige boom te kappen. Er stond zelfs een bordje net de naam van de schenkers, jaartal en doel” De boom stond ter hoogte van de Lekstraat naast het gemeentehuisplein. Dhr Kooijman aan het college: “Op welke wijze gaat het college ervoor zorgen dat de leden en oud-leden van de scoutinggroep die de boom in 1988 plantten merken dat het College “ verbinden” serieus neemt.“?

De scouts zijn niet geïnformeerd over het verwijderen van de boom. GroenLinks vindt het absurd dat het gemeentebestuur op deze manier met een belangrijke maatschappelijke organisatie omgaat. Zij stelt dat je niet op deze wijze met een cadeau kunt omgaan.

Artikelfoto: GroenLinks Barendrecht

Update 29 okt

Wethouder Vermaat heeft in zijn beantwoording op de vragen laten weten dat de boom van de scouting is gekapt. De scouting was hierover niet geinformeerd: “Dat is ons helaas ontschoten“. De wethouder erkend dat dit wel had moeten gebeuren en gaat het proberen goed te maken: Er is inmiddels contact met de scouting en ze mogen (als de herinrichting van het Binnenhof klaar is) op kosten van de gemeente een nieuwe boom met bordje plaatsen:

Onderstaande foto’s: Werkzaamheden op het gemeentehuisplein:Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »