Vereniging Dorpskern: Leg parkeermeting Dorpsstraat stil

BARENDRECHT – [Update] De parkeermetingen in de Dorpsstraat moeten stoppen totdat de werkzaamheden in de straat zijn afgerond. Dat stelt de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht in een brief aan de gemeente.

Naar aanleiding van een uitspraak van de Rotterdamse rechter wordt er opnieuw onderzoek gedaan naar de parkeerdruk in het centrum van Barendrecht. Dit houdt verband met het streven van het college om het Doormanplein autovrij te maken.

In de Dorpsstraat worden momenteel leidingen aangelegd. De straat is daarom gedeeltelijk afgesloten voor het autoverkeer. Volgens voorzitter Peter Jongenotter zou bij de planning van het onderzoek rekening gehouden worden met deze werkzaamheden. “Nu zijn deze nog steeds in volle gang en de Dorpsstraat is nog steeds afgesloten voor doorgaand verkeer. Het is op dit moment een rommelige situatie. Er is sprake van een steeds verschuivend parkeerverbod en de Dorpsstraat is dan op bepaalde plaatsen leeg.

De werkzaamheden gaan nog twee of drie weken door. “Onzes inziens heeft het geheel negatieve gevolgen voor de betrouwbaarheid van het onderzoek”, schrijft Jongenotter namens zijn vereniging. Hij stelt voor om het onderzoek stil te leggen totdat de werkzaamheden zijn afgerond.

Update 13 september

VVD Barendrecht raadslid Simon Kelder heeft inmiddels vragen gesteld aan het college over de kwestie: “In een eerder stadium heeft de Bewonersvereniging Oude Dorpskern aangedrongen om het onderzoek te laten plaats vinden in de periode oktobermaart. Dit verzoek kreeg de steun van de horeca on dernemers die gevestigd zijn aan het Doormanplein. Het verzoek werd gedaan om een zo objectief mogelijk beeld te kunnen krijgen van de parkeerdruk in de Dorpsstraat. Het College besloot bij monde van wethouder Vermaat geen gehoor te geven aan het verzoek. Nu de werkzaamheden in de Dorpsstraat aanzienlijk langer duren dan aanvankelijk in de planning lag is het verzoek van de Bewonersvereniging naar mijn mening weer actueel geworden.

De volgende vragen zijn namens de VVD fractie ingediend:

  • Loopt het onderzoek nu in ongewijzigde vorm?
  • Hecht het College aan een zo objectief mogelijk onderzoek?
  • Is het College met mij van mening dat een onderzoek in de Dorpsstraat op dit moment niet mogelijk is?
  • Is het mogelijk het onderzoek te doen plaats vinden in de periode oktober-maart?

Foto: Werkzaamheden in de Dorpsstraat (eind augustus)Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »