Gebouw 't Trefpunt

BARENDRECHT – De gemeenteraad heeft in mei 2017 een besluit genomen dat het huidige gebouw Het Trefpunt vervangen moet worden door nieuwbouw. In het raadsbesluit wordt ook door alle partijen van de gemeenteraad aangegeven dat deze nieuwbouw kan plaatsvinden op een andere (nader te bepalen) locatie.

Deze laatste toevoeging was voor de Erfgoedcommissie een reden om het college van Burgemeester en Wethouders een ongevraagd advies aan te bieden.

Behoud van Het Trefpunt

De commissie pleit voor behoud van het gebouw, mede omdat er recent al diverse andere beeldbepalende (school)gebouwen zijn gesloopt in Barendrecht. Volgens de commissie zou het gebouw nu nog gebruikt kunnen worden voor (een combinatie van): opvang statushouders, kluswoningen/ateliers of (werk)ruimte voor startups. De commissie sluit af met de mededeling dat ze “dit beeldbepalende pand niet zonder slag of stoot, onder de sloophamer laten verdwijnen“. Ze verzoekt het college dan ook om de sloop te heroverwegen.

Advies

Het volledige advies van de Erfgoedcommissie


Wij, de Erfgoedcommissie Barendrecht, vraagt het college van B & W, de sloop van het gebouw Het Trefpunt te heroverwegen. In het eerdere advies van de Erfgoedcommissie gaven wij al duidelijke redenen om het gebouw te behouden. Gemotiveerd is aangegeven dat het pand vanwege cultuur-historische en architectonische waarden de status van gemeentelijk monument behoeft. De bouwtechnische staat is hiervoor geen beletsel. In een aanvullend advies benadrukten we nog eens extra de waarde van het pand in zijn context van het centrumgebied: “Van de architectonische kenmerkende gebouwen uit de periode 1950-1970, de tijd van de ontwikkeling van het centrum van Barendrecht in het naoorlogse dorp, zullen er een aantal belangrijke verdwijnen bij de centrumontwikkeling.” Hierbij zien we dat meerdere bepalende panden uit de die tijd al zijn verdwenen dan wel op korte termijn zullen verdwijnen uit het centrum gebied: zoals het gemeentehuis dat zijn authentieke jaren 60 uitstraling heeft verloren, verschillende scholen uit die tijd, twee aan de Kruidentuin/Binnenlandse Baan en één aan de Hoefslag en het garagebedrijf Van der Jagt, dat is opgenomen als beeldbepalend pand in het kader van de dijkenvisie. Kortom als erfgoedcommissie pleiten we voor het handhaven van Het Trefpunt als beeldbepalend en kenmerkend voor een historische periode van de Barendrechtse geschiedenis.

Dat betekent dat er een nieuwe functie voor het gebouw gevonden moet worden. De Erfgoedcommissie wil in de ontwikkelingen van ideeën voor nieuwe functies actief meedenken, zo dacht de commissie aan:

  • Het gebruik van het pand voor de huisvesting van statushouders, bijvoorbeeld volgens initiatief stichting “Fundering”, die oude scholen hergebruikt als kluswoning voor die doelgroep (zie Volkskrant 30/05/2017 p14)
  • Kluswoningen algemeen voor de vrije markt, zo mogelijk atelierwoningen (er is een mooie grote ruimte voor een groot eventueel gedeeld atelier en expositieruimte ontbreekt nog steeds in Barendrecht)
  • Ruimte voor startups
  • Combinatie van bovenstaande
  • Bij deze opties kan o.i. met een grote onderhoudsbeurt en een laagniveau renovatie worden volstaan

Een interessante proces optie hierbij is om actief aan bewoners en organisaties te vragen om mee te denken aan nieuwe functies voor dit karakteristieke gebouw. Hogeschool R’dam heeft onlangs een tweetal studenten afstudeeronderzoek laten doen naar een ecologisch centrum met tuin.

Als Erfgoedcommissie zullen wij -zoals u van een commissie kunt verwachten die de belangen van het cultuur erfgoed van onze gemeente behartigt- dit beeldbepalende pand niet zonder slag of stoot, onder de sloophamer laten verdwijnen en willen dan ook met u in overleg gaan om dit gebouw een nieuwe kans te geven.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »