Bezwaar tegen bouwplannen Het Kompas, appartementen al wel in de verkoop

BARENDRECHT – Het voormalige schoolgebouw van Het Kompas krijgt, als het aan de projectontwikkelaar ligt, een extra verdieping. Op deze manier moet er ruimte komen voor 27 appartementen. De (voorbereidende) werkzaamheden zijn inmiddels begonnen.

Ten minste één omwonende heeft echter bezwaar gemaakt tegen de plannen en verzoekt de gemeente om de omgevingsvergunning in te trekken. Hoewel bekend was dat het om schoolwoningen ging is het element ‘extra verdieping’ nieuw. Juist dit onderdeel zorgt nu voor bezwaar. De bezwarencommissie heeft nog geen advies uitgebracht aan het college, maar de woningen gaan vanaf morgen (Donderdag 29 juni 2017) al wel in de verkoop.

Extra verdieping, privacy en zon

De extra verdieping en balkons zorgen voor een aantasting van het woongenot, zo stelt de bezwaarmaker die in een woning naast het voormalige schoolgebouw woont: “De uitvoering van het besluit zorgt voor een grote beperking van de inval van zonlicht op het terras. (…) Door de extra bouwlaag zal de avondzon nauwelijks zichtbaar zijn op het terras“. Vanaf de balkons die zijn opgenomen in het bouwplan kunnen bewoners tevens in de tuin en woning van de bezwaarmaker kijken: “Dat vormt een enorme inbreuk op de bestaande situatie en is een ernstige aantasting van de privacy“, zo valt te lezen in het bezwaarschrift.

Geluid

De balkons zorgen tevens voor meer (buiten)geluid door de nieuwe bewoners, zo wordt verwacht. Op de bouwlocatie heeft een akoestisch onderzoek plaatsgevonden, maar dit gebeurde alleen voor de nieuwe woningen en niet voor de (bestaande) buurtbewoners. Hieruit bleek dat de norm werd overschreden en moest worden verhoogd, dit heeft het college inmiddels gedaan. Onduidelijk blijft of er een norm wordt overschreden bij de omliggende woningen, er wordt in het bezwaar dan ook verzocht om hier ook onderzoek naar te doen.

Tevens stelt de bezwaarmaker vraagtekens bij de juridische wijze waarop toestemming is verkregen om verder de hoogte in te bouwen. De vereiste motivatie hiervoor, door de gemeente, zou vooralsnog ontbreken.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »