Brandstichting bij sporthal Vitaal: "Zeer ongewenst maar ook zeer gevaarlijk"

BARENDRECHT – [Update] De afgelopen dagen is er meermaals brand gesticht bij het slooppand aan de Kruidentuin. Bomen rond de voormalige sporthal Vitaal zijn al een aantal keer in brand gestoken.

De brandweer moest hiervoor al 3 keer uitrukken: Afgelopen vrijdag even voor middernacht, afgelopen zondagavond vlak na half negen en gistermiddag (Maandag 19 juni 2017) rond 4 uur. Er zijn zowel bomen binnen als buiten de afzetting in brand gestoken. Inmiddels is er begonnen met de sloop van het gebouw.

Zorgelijk

Anita van Ewijk van Echt Voor Barendrecht heeft vragen gesteld aan het college over de brandstichting: “Dit verschijnsel is zeer ongewenst maar ook zeer gevaarlijk. Zoals u wellicht weet, ligt vlak naast sporthal Vitaal woonvoorziening Meliom van Stichting IJsselmonde-Oost. In Meliom wonen 26 mensen met eenverstandelijke beperking.

Het raadslid schrijft verder: “In de nacht is er 1 begeleider in een slaapdienst aanwezig. De situatie is bedreigend en beangstigend voor de begeleiding en de bewoners van Meliom. I.v.m. de huidige droogte is het niet ondenkbaar dat een brand die klein begint snel overslaat naar omliggend groen/gebouwen. Op de avond van 19 juni heeft de begeleiding van Meliom de tuin extra gesproeid om dit gevaar enigszins te keren.

Update: Camera’s geplaatst

Er zijn aan het eind van de middag camera’s geplaatst rond het slooppand:

Vragen

De volgende vragen zijn voorgelegd aan het college:

  • Is er al onderzoek verricht en zijn er al aanwijzingen wie de brand(en) heeft gesticht /veroorzaakt ?
  • Zijn er al daders van de brandstichting (en) opgepakt?
  • Wordt er extra gesurveilleerd door politie , BOA’s en/of buurtpreventie rondom de Kruidentuin: Vitaal en Meliom i.v.m. de situatie Vitaal met vlak daarnaast woonvoorziening Meliom?
  • Wat is precies de planning van de sloop van Vitaal?
  • De bomen rondom Vitaal zijn tegen beschadiging ingepakt met houten planken. Worden de bomen gespaard bij de sloop van Vitaal?
  • In hoeverre is het gebied rondom Vitaal ontoegankelijk gemaakt d.m.v. hekwerken?
  • Welke veiligheidsmaatregelen cq preventieve maatregelen worden getroffen om de omwonenden gerust te stellen?Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »