BOA's / Handhaving en politie

BARENDRECHT – Barendrecht telt 2 teams van Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s): Een vast team van 5 personen en een bikers-team van 2 personen die worden ingehuurd. BOA’s houden zich o.a. bezig met overlastmeldingen (o.a. parkeren/jeugd/afval) en het controleren van vergunningen.

De aanpak binnen de gemeente Barendrecht is in eerste instantie gericht op aanspreken en corrigeren voordat daadwerkelijk verbaliserend wordt opgetreden. De discretionaire bevoegdheid van de BOA’s stelt hen echter wel in staat om, naar eigen inzicht, direct een proces verbaal uit te schrijven.”, zo valt te lezen in het jaarverslag van de afdeling Handhaving en Toezicht.

Processen verbaal

In het jaar 2016 hebben de BOA’s in Barendrecht processen verbaal (PV) uitgeschreven voor de volgende overtredingen: Niet aangelijnde honden, hondenpoep niet opruimen, hondenbelasting niet betaald, honden op speelplaatsen, verkeerd aanbieden van afval, parkeren zonder blauwe zone kaart en verkeerd parkeren. Een overzicht van het aantal PV’s per overtreding:

Onderwerp Aantal PV’s
Hondenbeleid 5
Afval 2
Verkeerd parkeren blauwe zone 92
Verkeerd parkeren gehandicaptenparkeerplaats 12
Mulderfeiten: Parkeerovertredingen 57
Mulderfeiten: Overige verkeersovertredingen 144
Totaal 312

In het rapport valt hierover te lezen: “Met de komst van het biketeam is het aantal PV’s behoorlijk gestegen. Zij nemen bijvoorbeeld alle PV’s met betrekking tot de blauwe zone voor hun rekening. Een van hun opdrachten is specifiek om daar op te controleren. De opbrengsten van de PV’s gaan volledig naar het Rijk.

Gesprekken en handhaving

In totaal vonden er 412 gesprekken met burgers plaats, waarvan 57 over het hondenbeleid, bijvoorbeeld als iemand zijn hond los liet lopen waar dit niet mocht. Er zijn daarnaast 236 (gedumpte) fietsen aangetroffen waarvan er uiteindelijk 198 zijn verwijderd.

Over heel 2016 hebben de BOA’s in Barendrecht 1.165 meldingen afgehandeld van inwoners. “Inwoners kunnen via verschillende kanalen melding doen van een specifiek soort overlast. Deze meldingen kunnen worden gedaan via de website, de app of telefonisch. Deze meldingen komen in het meldingensysteem terecht en worden door de BOA’s opgepakt. Er wordt contact opgenomen met de melder en deze wordt op de hoogte gehouden van de voortgang. Onderstaand overzicht geeft inzicht in het totaal aantal meldingen en de onderverdeling naar onderwerp“:

Onderwerp Aantal
Afval 420
Burenoverlast 33
Honden 91
Jeugdoverlast 141
Ongediertebestrijding 17
Parkeeroverlast 320
Vandalisme 143
Totaal 1165

Artikelfoto: Archieffoto van inzet BOA’s in samenwerking met de Politie.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »