Middeldijkerplein, Barendrecht

BARENDRECHT – De afgelopen maanden vond een aantal incidenten in de openbare orde plaats op het Middeldijkerplein. Daarnaast is ook de overlast van jongeren toegenomen. Omwonenden ervaren dat als bedreigend. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 4 april werden daarover vragen gesteld. Vandaag (Vrijdag 19 mei 2017) informeerde burgemeester van Belzen de gemeenteraad per brief uitgebreid over de maatregelen die zijn en worden getroffen om de veiligheid aan het Middeldijkerplein te vergroten.

Burgemeester van Belzen: “Voor de aanpak van de overlast kiezen we voor zowel preventieve als repressieve maatregelen. Daarbij werken we als gemeente nauw samen met onze partners, denk aan de politie, jongerenwerk, de RET, Toezicht en Handhaving en wijkregie.

Maatregelen

De maatregelen hebben betrekking op de thema’s jeugd, handhaving, schoon, heel en veilig, fietsdiefstal en inbraak, en beschrijven zowel de korte als de lange termijn. Ze gaan bijvoorbeeld over het in beeld brengen van de overlastgevers en het mogelijk toewijzen van een gebiedsverbod aan specifieke overlastgevers tot het toepassen van een samenscholingsverbod voor diezelfde groep, als ultiem middel.

Daarnaast vinden in de zomermaanden extra horecacontroles plaats op en rond het Havenhoofd, draaien de bike-BOA’s extra diensten en wordt het plein de komende tijd intensiever schoongemaakt. Ook wordt extra gecontroleerd op fietsdiefstallen en worden inwoners van Carnisselande gewezen op inbraakgevaren en krijgen zij tips om inbraken te voorkomen. De inzet van ‘geprepareerde’ (lok)fietsen zal ook worden voorgezet. Het aantal fietsendiefstallen is in de afgelopen 2 weken afgenomen.

Extra voorzieningen voor jongeren

Er zijn weinig voorzieningen voor jeugd van 12 tot en met 18 jaar in Carnisselande, met name Vrijenburg. Jongeren hebben behoefte aan (overdekte) hangplekken. Daarom wordt onder andere ook gekeken naar de mogelijkheid van een mobiele jongeren ontmoetingsplek (JOP).

Daarnaast worden buurtsportcoaches ingezet die jongeren kunnen motiveren om (meer) te gaan sporten.

Een deel van de jongeren dat overlast veroorzaakt op het Middeldijkerplein komt uit Rotterdam en Albrandswaard. We zoeken daarom de komende tijd ook de samenwerking met de programmaleider Jeugdoverlast en Jeugdcriminaliteit uit Rotterdam en het jongerenwerk in Albrandswaard. Zo willen we ook buiten onze gemeentegrenzen afspraken maken om de migratie van die jongeren die overlast veroorzaken, in kaart te brengen en aan te pakken” aldus de burgemeester.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »