Lintjesregen 2017: Zes Barendrechters koninklijk onderscheiden

BARENDRECHT – [Foto’s] – Burgemeester Jan van Belzen heeft vanochtend (Woensdag 26 april 2017) bij zes Barendrechters een koninklijke onderscheiding opgespeld. Mevrouw De Regt-Booi, mevrouw Van der Wilt-Groeneveld, de heer Kooiman, de heer Van der Pas, mevrouw Tol en Mevrouw Mulder-Visser zijn door Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze inwoners kregen de koninklijke onderscheiding omdat zij zich geruime tijd ten dienste van de samenleving hebben ingezet.

De uitreiking vond vanochtend (Woensdag 26 april 2017) plaats in een goed gevuld Theater Het Kruispunt. De gelukkigen werden veelal met een smoesje naar het theater gelokt. Hier kregen ze vervolgens op het grote podium, in het bijzijn van vrienden, familie en bekenden, de onderscheiding opgespeld.

Gedocoreerden

Naam gedecoreerde Leeftijd Koninklijke onderscheiding
Mevrouw H.A. de Regt-Booi 78 jaar Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw M. van der Wilt-Groeneveld 56 jaar Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer J. Kooiman 64 jaar Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer M.F. van der Pas 71 jaar Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw K. Tol 65 jaar Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Mulder-Visser 83 jaar Lid in de Orde van Oranje-Nassau

(BarendrechtNU stelt de foto’s van de lintjesregen graag beschikbaar aan de gedecoreerden. Zij kunnen contact opnemen om de foto’s digitaal te ontvangen, graag vermelden van welke gedecoreerde u de foto’s wilt ontvangen.)

Mevrouw H.A. de Regt-Booi

Mevrouw H.A. de Regt-Booi is al bijna 40 jaar vrijwillig actief. Zij is ontzettend initiatiefrijk en steekt graag de handen uit de mouwen. Zij is zeer accuraat en neemt haar vrijwilligerswerk erg serieus. Zij is vanaf het begin de stuwende kracht van de werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Van 1985 tot 2010 was zij voorzitter van deze werkgroep. Zij bereidde vergaderingen grondig voor, verzorgde de publiciteit in het kerkblad Klankbord en nam het voortouw bij verschillende acties zoals het voorbereiden van de zendingszondagen, de ZWO-kerkdiensten en het versturen van paasgroeten aan gevangenen. Mevrouw De Regt meldde zich in 2006 aan als bestuurslid van de werkgroep die zich bezig hield met de aanleg van een Kerktuin achter de Dorpskerk.

Naast de bestuurlijke taken, was zij ook zeer regelmatig zelf aan het tuinieren. Samen met andere vrijwilligers is zij 4 jaar bezig geweest met de aanleg van de prachtige tuin. Nu de tuin af is, heeft zij nog een belangrijke rol in de organisatie van activiteiten in de Kerktuin: zij regelt kunstenaars en musici die de feestelijkheden opluisteren met kunst of muziek. Ook is zij nog altijd een van de gastvrouwen die op zaterdagmorgen bezoekers rondleiden en houdt zij zich bezig met het onderhoud van de tuin en de voorbereiding van ‘stekkendag’. Haar grote plantenkennis komt daarbij goed van pas. Mevrouw De Regt heeft altijd oog voor haar medemens, met name hen die het moeilijk hebben. Zij beheert tegenwoordig de lief en leed pot.

Mevrouw M. van der Wilt-Groeneveld

Mevrouw M. van der Wilt-Groeneveld heeft jarenlang korfbal gespeeld en verzorgde het wedstrijdsecretariaat voor de D, E en F-teams. Toen zij er in 2001 achter kwam dat er in Barendrecht een grote behoefte was aan korfbal voor mensen met een beperking (G-korfbal), startte zij zonder aarzelen met het opzetten van een G-afdeling bij korfbalvereniging Vitesse. Al 16 jaar verzorgt zij elke maandagavond de training voor Vitesse G1 en begeleidt en coacht zij het team bij wedstrijden. Zij neemt de spelers serieus en weet hen allemaal op waarde te schatten. Zij kijkt verder dan de beperkingen en ziet de kwaliteiten die de spelers hebben.

Omdat mevrouw Van der Wilt en haar team van trainers en begeleiders het beste in de spelers naar boven weten te halen, hebben verschillende spelers het korfbal zo goed onder de knie gekregen dat het mogelijk werd met 2 teams deel te nemen aan de G-competitie. Een prachtig resultaat waaraan de spelers veel plezier beleven. Voor het G-korfbal was mevrouw Van der Wilt niets teveel: naast het trainen en coachen komt zij op voor de belangen van de spelersgroep binnen de vereniging, regelt zij scheidsrechters voor de competitie, woont districtsvergaderingen bij, organiseert het eigen G-korfbaltoernooi, volgde cursussen en maakt het mogelijk dat de G-spelers kunnen deelnemen aan allerlei clinics en groepsuitjes. Begeleiders zijn door de jaren heen gekomen en gegaan, maar mevrouw Van der Wilt was de constante factor en is erg geliefd bij de spelers. Ouders en verzorgers van de spelers hebben veel waardering en respect voor de manier waarop zij omgaat met de groep. Aan het einde van het seizoen 2016-2017 draagt zij het stokje over.

De heer J. Kooiman

De heer J. Kooiman is al zo lang actief voor de BVV Barendrecht dat hij er niet meer weg te denken is. Al sinds 1978 heeft hij er verschillende functies vervuld, zoals jeugdbestuurslid -waarvan twee keer een periode als jeugdvoorzitter-, elftalleider, commissielid, vrijwilligerscoördinator en kantinebeheerder. Ook houdt hij zich bezig met de organisatie van het G-voetbaltoernooi (een jaarlijks toernooi op het terrein van De Bongerd, voor mensen met een beperking). Meneer Kooiman heeft altijd oog voor de jeugdleden en er wordt nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan. Hij heeft bijgedragen aan de groei van de BVV, van een kleine vereniging tot een vereniging met ongeveer 2000 leden, waarvan het grootste gedeelte jeugd is.

In zijn tijd als jeugdvoorzitter huldigde hij altijd de kampioenselftallen en deelde dan patat uit aan de spelertjes. Ook organiseerde hij destijds met veel plezier de jaarlijkse voetbalkampen. Hij was een geliefd jeugdvoorzitter. Het meest genoot hij nog wel als coördinator van de ‘Champions League’: een competitie voor de jongste spelertjes van de BVV. Meneer Kooiman heeft een belangrijke rol gehad in de oprichting van het G-voetbal bij de BVV. Samen met Klaas Groenendijk maakte hij zich daar sterk voor. Ondanks de belangrijke rol die hij al jarenlang heeft voor de BVV, is hij bescheiden en richt de aandacht liever op andere hardwerkende vrijwilligers. Als kantinebeheerder zet hij de kantinevrijwilligers een paar keer per jaar in het zonnetje en dat wordt gewaardeerd. Op het Sportgala van 2015 is meneer Kooiman uitgeroepen tot Sportvrijwilliger van het jaar 2014. Meer recent heeft hij ervoor gezorgd dat een klaverjasclub die zonder locatie kwam te zitten, nu elke week in de kantine van de BVV Barendrecht terecht kan om te kaarten.

Meneer Van der Pas

Meneer Van der Pas is eveneens een door de wol geverfde vrijwilliger bij de BVV Barendrecht. Hij is al 40 jaar actief voor de vereniging en heeft ook een waardevolle rol gespeeld in de groei van de BVV tot een van de grootste amateurvoetbalclubs van Nederland. Hij heeft door de jaren heen verschillende functies vervuld: bestuurslid, organisator van het G-voetbaltoernooi, seniorencoördinator en organisator van de zaalvoetbalcompetitie. Sinds zijn pensionering is hij bijna dagelijks actief bij de vereniging. Er kan altijd een beroep op hem gedaan worden, voor de meest uiteenlopende klusjes. Hij is het boegbeeld van het zaalvoetbal binnen de BVV, waar hij mede-oprichter van is.

Inmiddels zijn er meer dan 30 teams die elke maandagavond wedstrijden spelen in sporthal Waterpoort. Hij is een van de hoofd-organisatoren van het G-voetbaltoernooi, een taak die bij hem in zeer goede handen is. Hij is een betrouwbaar mens die zijn afspraken nakomt. In de organisatie van het G-toernooi ziet hij erop toe dat iedereen zich aan de afspraken houdt en alles ruim op tijd in orde is. Ook op de dag van het G-toernooi zelf heeft hij een belangrijke rol. Hij ziet er dan onder andere op toe dat er geen onbevoegden in de bestuurskamer komen. Tijdens wedstrijden van het eerste elftal is meneer Van der Pas altijd van de partij. Zijn jarenlange inzet is ook door het bestuur van de BVV niet onopgemerkt gebleven: bij zijn 40-jarig zaalvoetbaljubileum werd hij in het zonnetje gezet. Ook is hij tijdens het Sportgala van februari dit jaar uitgeroepen tot Sportvrijwilliger van het jaar 2016.

Mevrouw Tol

Mevrouw Tol werkt al bijna 50 jaar bij het bedrijf Hazera Seeds. Voor deze werkgever heeft zij belangeloos allerlei taken opgepakt, buiten haar functie om. Zo is zij de drijvende kracht achter de commissie ‘Lief en Leed’. Bij ziekte, huwelijken en geboortes verzorgt zij een kaartje, bloemetje of fruitmand. Deze positieve aandacht wordt door haar collega’s zeer gewaardeerd. Ook oud-collega’s vergeet zij niet. Zij nodigt hen uit voor personeelsactiviteiten en stuurt hen het personeelsblad. Zo voelen zij zich nog steeds betrokken bij het bedrijf. Een belangrijke taak waar mevrouw Tol zich vrijwillig mee bezig houdt, is het bewaken van het erfgoed van het bedrijf. Zij beheert boeken, foto’s en oude documentatie waarmee zij de lange en rijke geschiedenis van het bedrijf veiligstelt. Ook is zij bezig met het digitaliseren van dit erfgoed en heeft zij een grote bijdrage geleverd aan de collectie van het nationaal tuinbouwzadenmuseum Saet & Cruyt. Dankzij haar inzet heeft dit museum een van de grootste en meest diverse collecties in de wereld.

Ook buiten het bedrijf waar zij werkt is zij een actief vrijwilligster. Zo is zij een gewaardeerd en betrokken lid van de Dorpskerkgemeente Barendrecht. Zo’n 25 jaar geleden was zij een van de initiatiefneemsters van de Snuffelmarkt. Zij beheert de boekenafdeling en zorgt voor de publiciteit van de Snuffelmarkt. Ook in de kerk heeft zij veel oog voor haar medemens. Zij bezoekt al 16 jaar namens de Hervormde Vrouwen-Dienst ouderen die jarig zijn. Zo geeft zij hen het gevoel niet vergeten te worden.

Mevrouw Mulder-Visser

Mevrouw Mulder-Visser is al meer dan 50 jaar betrokken bij woonzorgcentrum Borgstede. Toen haar man in 1966 huismeester werd in Borgstede, hielp zij hem al gauw met allerlei klussen, zoals behangen en schilderwerk. Naast het reguliere huismeesterswerk hield het echtpaar zich ook bezig met allerlei activiteiten voor de bewoners. Zoals Paas- en Kerstdiners, voorjaars- en najaarsmarkten, barbecuemiddagen, kerststukjes maken en nog veel meer. Jaren later trad mevrouw Mulder in betaalde dienst bij Borgstede maar toen haar man met pensioen ging, besloot zij dit werk weer neer te leggen en zich volledig te storten op haar vrijwilligerswerk. Zij hielp met de organisatie van allerlei activiteiten waarbij zij vaak ook zelf mee ging als begeleider. Zij is een bevlogen mens en is altijd bereid om, ondanks haar leeftijd, een stapje extra te doen. Zo kon men altijd op haar rekenen bij bustochten, begeleidde zij medebewoners tijdens de avondvierdaagse, organiseerde zij toertochten met scootmobiels en gezellige lunches voor bewoners buiten de deur. Zij heeft altijd ingezien hoe belangrijk sociale contacten en gezellig samenzijn voor ouderen zijn.

Om deze activiteiten mogelijk te maken, ging mevrouw Mulder vaak op pad om, meestal met succes, sponsors te werven. Naast haar inzet voor Borgstede, is zij ook al meer dan 20 jaar actief voor KijkopWelzijn. Zij is vrijwilligster bij de wekelijkse ouderenactiviteit op de vrijdagmiddag. Mede dankzij haar inzet kan een groep van zo’n 40 ouderen elke week genieten van een gezellige middag. Ook helpt zij met de organisatie van de jaarlijkse dagjes uit voor ouderen in de wijk. Mevrouw Mulder heeft daarnaast 5 jaar voorlichting gegeven op scholen, over het leven van ouderen met een handicap. Ook is zij al zo’n 7 jaar actief in de bewonerscommissie van de Windsingel, waar zij zelf woont. Zij heeft zich samen met anderen ingezet om van de binnentuin een paradijsje te maken. Ook verzorgt zij op woensdagochtenden koffie en thee bij de koersbalvereniging waar zij zelf ook speelt.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht


Fotograaf: Jordi Menheer, BarendrechtNU

(Op alle foto's berust copyright. Foto's mogen zonder toestemming v.d. fotograaf niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)« | »