Windmolen

BARENDRECHT  – Gedeputeerde Staten (GS) hebben 23 nieuwe locaties in de regio Rotterdam en 2 locaties in Haaglanden aangewezen waar mogelijk uiterlijk in 2020 windenergie kan worden gerealiseerd. De zoeklocatie langs de Barendrechtse oever van de Oude Maas (ter hoogte van Heinenoord) komt niet langer voor in de plannen.

De locaties Bedrijven Terrein Oost en Vaanplein (langs de A15) blijven wél in onderzoek. Wethouder van der Linden: “Ik ben blij dat de locatie Oude Maas al in dit stadium van de baan is. Daar hebben we ons enorm voor ingezet. Ook veel inwoners van Barendrecht hebben een zienswijze ingediend tegen deze locatie, dus ook zij worden hiermee beloond. De recreatieve waarde van dit unieke natuurgebied langs de Oude Maas is voor ons erg belangrijk. Goed nieuws dus.

Toetsingskader

De gemeente Barendrecht heeft desondanks nog steeds bezwaren tegen windturbines nabij het Vaanplein. “We blijven erbij dat de dichtbevolkte gemeente Barendrecht ongeschikt is voor de bouw van windturbines. Om deze bezwaren te motiveren heeft de gemeenteraad eind 2015 een aantal regels vastgesteld.” Die regels zijn vastgelegd in het Toetsingskader windenergie en gaan bijvoorbeeld over leefbaarheid, veiligheid, recreatie en natuur, maar ook over geluid en slagschaduw. “We gaan nu uiteraard bekijken of deze twee locaties voldoen aan die regels. Maar ik verwacht dat dit lastig wordt”, aldus de wethouder.

Binnenmaas

Het risico op de bouw van vijf hoge windturbines aan de overkant van Barendrecht, in de gemeente Binnenmaas, blijft. De gemeente Barendrecht blijft zich verzetten tegen deze turbines, die mogelijk hoger worden dan de Rotterdamse Euromast. Een geplande commissievergadering daarover in Binnenmaas deze week, ging niet door.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »