Bethelkerk, Barendrecht

BARENDRECHT – Op donderdag 4 februari werden in de Bethelkerk de rapportages gepresenteerd van de door de Algemene Kerkenraad ingestelde werkgroep Financiële en Technische Zaken. Bijna 200 aanwezigen kregen te horen dat ledenverlies, inkomstendaling, kosten personeel en onderhoud reden zijn tot grote zorg en om vergaande maatregelen vragen.

De Protestantse Gemeente Barendrecht ziet in dat de landelijke tendens binnen de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) aan Barendrecht niet voorbijgaat. De PG, die bestaat uit wijkgemeenten rond de kerken Bethelkerk, Carnisse Haven, Dorpskerk en Triomfatorkerk, kampt met toenemende tekorten in haar meerjarenbegroting. De Immanuëlkerk die ook tot de PG behoort kent een eigen zelfstandige financiële huishouding, voor hen geldt dit niet.

Opdracht werkgroep

De opdracht voor de werkgroep Financiële en Technische zaken was het opleveren van feitelijke gegevens over de financiën, het gebruik en de onderhoudsstatus van alle gebouwen en de verwachtingen voor de toekomst.

De werkgroep heeft zich gericht op een viertal aandachtsgebieden:

  • Onderhoud [Onderhoudsplanning voor komende 15 jaar]
  • Ruimtegebruik [bij afstoten van een kerkgebouw passen alle activiteiten in de overblijvende kerken/gebouwen]
  • Waardebepaling & verkooppotentie kerkgebouwen
  • Financiën (een verwachte daling van 33% in 2029)

Ideeën

De gemeenteleden werden uitgenodigd om met de gepresenteerde informatie aan de slag te gaan en ideeën aan te dragen op welke wijze er een sluitende meerjarenbegroting kan worden gerealiseerd.

De komende tijd worden bijeenkomsten georganiseerd in de diverse kerkgebouwen waar gemeenteleden van gedachten kunnen wisselen en ideeën aandragen. Het doel is om eind 2016 richtinggevende besluiten te nemen op basis van de naar voren gebrachte mogelijkheden en voorkeur van de gemeenteleden.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »