Calisthenics park op stationsoverkapping: "Speeltuin" voor volwassenen

BARENDRECHT – Op dinsdag 15 december beslist de gemeenteraad over een voorstel om een Calisthenics park aan de leggen op de stationsoverkapping van Barendrecht. Bij Calisthenics gebruik je je eigen lichaam(sgewicht) om te trainen. Dit kan in een Calisthenics park dankzij rekken en stokken waar je aan kunt hangen.

Als het raadsvoorstel wordt aangenomen zou het park er in maart/april 2016 kunnen staan. Het park is openbaar toegankelijk.

Burgerinitiatief

De commissie Ruimte heeft het voorstel, voortkomend uit een burgerinitiatief, afgelopen dinsdag gereed gemaakt om deze door de gemeenteraad te laten behandelen. Het plan omvatte een standaard en uitgebreide variant van het park. Vooralsnog is er gekozen voor de ‘standaard’ variant, deze kost €30.000 euro. Mochten de initiatiefnemers van het burgerinitiatief sponsors kunnen vinden, dan zou de uitgebreide versie nog een optie kunnen worden.

Het voorstel is om €15.000 vanuit het budget spelen (2016), €7.500 vanuit het budget straatmeubilair (2016) en €7.500 vanuit het budget burgerparticipatie (2016) beschikbaar te stellen.

“Volwassenen speeltuin”

Het Calisthenics park is in feite een speeltuin zoals je die ook voor kinderen hebt, maar dan rekening houdend met de lengte van volwassenen. Kinderen mogen overigens ook gewoon gebruik maken van het park. Het doel van Calisthenics is een krachtig en lenig lichaam opbouwen. Bekende oefeningen zoals situps, lunges en pushups behoren ook tot Calisthenics

Vrijwel alle partijen spraken zich enthousiast en zeer positief uit over een burgerinitiatief. Het CDA gaf aan kansen te zien om bijvoorbeeld het GreensParade evenement op de stationsoverkapping te organiseren en ook mogelijkheden te zien om scholieren kennis te laten maken met deze vorm van bewegen. GroenLinks gaf aan het initiatief te steunen: zo wordt de stationsoverkapping levendiger en meer dan alleen een parkeerplaats. EVB sloot zich hierbij aan en hoopt dat de stationsoverkapping een ontmoetingsplek kan worden.

Overlast voorkomen

Alle partijen, met uitzondering van SGP/CU, hebben tijdens de commissievergadering aangegeven akkoord te zijn met het voorstel. Binnen de commissie werden er nog vragen gesteld over het aantal gebruikers die het park kan verwachten, of er verlichting komt, wie er instructies gaan (of kunnen) geven over het gebruik van calisthenics toestellen en hoe het onderhoud gaat worden bekostigd.

De wethouder liet weten geen exacte aantallen te weten van de te verwachten gebruikers, maar wel wie er interesse hebben getoond. De Buurtsportcoach heeft aangegeven activiteiten te willen organiseren en de toestellen zijn ook voor kinderen uit de wijk vrij beschikbaar. In het plan is geen verlichting opgenomen op de plek. Dit is volgens de wethouder om te voorkomen dat het ‘s avonds als hangplek door jongeren gaat worden gebruikt (met mogelijke overlast tot gevolg voor de wijk). De kosten voor het onderhoud worden meegenomen in het beschikbare budget voor onderhoud van speeltuinen.

Foto: Uit document Locatie en ontwerp CalisthenicsparkBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »