Gaslek Talmaweg: Lekke leiding was dit jaar nog gecontroleerd

BARENDRECHT – Begin september heeft de brandweer metingen verricht na een melding van een gaslucht aan de Talmaweg. Uit deze metingen bleek dat er zich gas had opgehoopt onder de bestrating en in het riool. Een deel van de leiding bleek lek te zijn. Een deel van de leidingen werd diezelfde dag nog vervangen.

Bewoners uitten al direct hun zorgen over de gasleidingen, hier zouden al eerder problemen mee zijn geweest. EVB stelde daarnaast vragen aan de wethouder om duidelijkheid te krijgen over o.a. de kwaliteit van de leidingen. In 2014 zijn er in heel Barendrecht 4 meldingen bekend die gerelateerd zijn aan aardgas. Over 2015 zijn dat er momenteel al 9.

Ontruiming en communicatie

Burgemeester van Belzen in zijn beantwoording op de vraag of bewoners zijn ontruimd: “Bij een melding van een gaslucht worden de bewoners altijd naar buiten gestuurd door de meldkamer, in afwachting van de meetresultaten van de brandweer. Bij het incident aan de Talmaweg kwam de lucht niet uit een woning, maar uit het hoofdriool. Er is vervolgens ruim afgezet. Na openen van de eerste rioolput nam het volume percentage van de gaslucht direct af.” Wat betreft de communicatie rond het incident verwijst de burgemeester naar Stedin. De netbeheerder heeft gedurende de afhandeling van het incident diverse updates getwittert en op hun website gepubliceerd.

Risico’s

Met betrekking tot risico’s voor bewoners stelt de burgemeester dat de woningen zijn gecontroleerd alvorens bewoners weer naar binnen mochten, ondanks dat de gaslucht bij deze melding niet vanuit de woning bleek te komen. Naast gas zijn er geen andere stoffen vrijgekomen.

Inspectie

Uit de beantwoording blijkt dat de gasleidingen in Barendrecht eens in de vijf jaar worden gecontroleerd. De leidingen aan de Talmaweg waren dit jaar nog geïnspecteerd. Stedin gebruikt echter ook andere factoren om frequenter te controleren en/of herstelonderhoud uit te voeren. Als in een gebied een verhoogd aantal gasincidenten plaatsvindt zal hier aanvullend onderzoek naar worden gedaan.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »