Ronald McDonald Huis Barendrecht

BARENDRECHT – Het Ronald McDonald Huis langs de Voordijk in Barendrecht zet vanaf 1 januari 2016 haar werkzaamheden voort als Huis Distinto. Het Huis, gelegen naast Yulius, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, richt zich in haar nieuwe functie vooral op begeleiding en kennisoverdracht ten behoeve van het kind en de ouders en sluit daarmee beter aan bij de wensen van gezinnen met een kind met psychiatrische problematiek.

Het Huis is in 2007 opgezet als Ronald McDonald Huis: een logeerhuis en ontmoetingsplek voor gezinnen met kinderen, bekend met psychiatrische problematiek, die in behandeling zijn bij Yulius, een naastgelegen instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Het aantal kinderen dat langdurig opgenomen is bij Yulius is door de ingrijpende veranderingen in de zorg dermate afgenomen, dat het Huis nauwelijks nog als zodanig gebruikt wordt.

Begeleiding en kennisoverdracht

Stichting Distinto biedt logeeropvang en (groeps)begeleiding aan kinderen die te maken hebben met psychiatrische problematiek. In de afgelopen jaren heeft Distinto in toenemende mate gebruik gemaakt van het Huis. In de weekenden is het Huis vrijwel altijd volledig bezet en op doordeweekse dagen vervult Distinto middels het organiseren van dagactiviteiten een belangrijke functie ten aanzien van lotgenotencontact en kennisoverdracht.
Gebruik waarborgen

Om het gebruik van het Huis te waarborgen voor de doelgroep, kinderen met een psychische beperking en hun familie, heeft het bestuur van Ronald McDonald Huis Barendrecht aan Stichting Distinto gevraagd om het gebruik van het Huis over te nemen. Met ingang van 1 januari 2016 komt de naam van Ronald McDonald Huis Barendrecht te vervallen en zal het Huis voortbestaan onder de naam Huis Distinto.

Logische overgang

“Ik ben blij en tevreden dat op deze manier de functie van het Huis voor deze doelgroep gewaarborgd blijft.” zegt Kees Silvis, voorzitter bestuur Ronald McDonald Huis Barendrecht. “Het Huis is in de loop der jaren veranderd van een ‘logeerhuis voor ouders’ naar een locatie waar kinderen gespecialiseerde begeleiding ontvangen, door Distinto aangeboden. De overgang van Ronald McDonald Huis Barendrecht naar Huis Distinto is een logische stap.”

Foto: Ronald McDonald Huis BarendrechtBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »