Gemeentehuis met bushalte bord lijn 601

BARENDRECHT – De gemeente wil graag uw mening en ideeën horen over het huidige én toekomstige openbaar vervoer in Barendrecht. Zijn er verbeteringen mogelijk? Of is het aanbod goed zoals het nu is? Hoe zou het openbaar vervoer er volgens u uit moeten zien? U kunt dit laten weten tijdens de inwonersavond in het gemeentehuis op 31 januari.

De avond start met een welkomstwoord door wethouder Peter Luijendijk. Daarna kan er in groepjes op informele wijze in gesprek worden gegaan met de gemeente, RET en Metroolpoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), zowel over het huidige vervoersnetwerk als de toekomstplannen. Het is dus een interactieve avond.

Wat kunt u verwachten?

Op de avond krijgt u uitleg over de rollen van de gemeente, RET en Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Wie vervult nu welke rol? U krijgt inzicht in het hoe en waarom van het huidige OV aanbod in Barendrecht. “We werpen een blik op de komende jaren, wat gaat er veranderen en hoe gaat het OV daarop inspelen?“, aldus de gemeente.

Programma

  • 19.15 uur Inloop
  • 19.30 uur Welkomstwoord wethouder Peter Luijendijk
  • 19.45 uur Deelsessies in kleinere groepen
  • 21.15 uur Slotwoord

Wilt u meedenken? Meldt u zich dan uiterlijk 26 januari aan via openbaarvervoer@barendrecht.nl. Voor overige vragen kunt u bellen naar 14 0180. Bent u op 31 januari verhinderd, maar heeft u wel tips en tops over het openbaar vervoer in Barendrecht? Mail deze dan naar openbaarvervoer@barendrecht.nl.

« | »