28 september: Buitenoord schoon actie

BARENDRECHT – Ooit ontstaan om de wijk Buitenoord leefbaarder, schoner en veiliger te maken, maar inmiddels een jaarlijks terugkerende traditie: de Buitenoord Schoon actie. Dit jaar al weer voor de 9e keer!

Buurtbewoners werken samen met leerlingen en ouders van basisscholen De Tweemaster en De Ark, de gemeente Barendrecht, woonvereniging Patrimonium, Humanitas en de bewonerscommissie Klipper Boeier aan een schoner Buitenoord.

Schoonmaakgroepjes

Dit jaar is de actie op woensdagmiddag 28 september tussen 13.30 uur en 16.00 uur. Verzamel- en vertrekpunt is basisschool De Tweemaster. Hier wordt een aantal groepen geformeerd. Iedere groep krijgt handschoenen, grijpers, vuilniszakken en wat er nog meer nodig is. Elke groep krijgt een eigen deel van de wijk toegewezen om het zwerfvuil te verzamelen.

Ondertussen kunnen de groepen in de wijk Harry de Zwerver tegenkomen. Die probeert met zijn trucjes de groepen van het verzamelen af te houden.

Prijs!

Om ongeveer drie uur eindigt het programma op basisschool de Ark. Voor elke deelnemer is er dan koffie of limonade en pannenkoeken. Het verzamelde vuil wordt hier gewogen en de groep met het grootste vuilvolume ontvangt een prijs, uitgereikt door wethouder Dirk Vermaat. De middag wordt in de school op een ludieke manier afgesloten, Harry de Zwerver heeft hier uiteraard een grote rol in!

Foto: Eerdere editie van de schoonmaakactie in Barendrecht (foto via Wijkregie)

« | »