BARENDRECHT – [Update] Het CDA Barendrecht heeft afgelopen week problemen aangekaart rond het uitvoeren van de nieuwe Jeugdwet in Barendrecht. De partij stelt de wethouder vragen over enorme vertragingen rond het uitvoeren van een onderzoek voor kinderen met dyslexie.

Tot 1 januari 2015 verliep de vergoeding voor dyslexiezorg via de Zorgverzekeringswet. Sinds dit jaar zijn de gemeenten echter zelf verantwoordelijk voor de organisatie en financiering hiervan (Jeugdwet). Op 31 oktober 2014 moesten alle gemeenten hun beleidsplannen ten aanzien van hun dyslexiebeleid al klaar hebben.

“Enorme vertraging”

Het CDA aan de wethouder: “Aanvragen voor onderzoek naar dyslexie worden enorm vertraagd. De oorzaak is volgens de klager gelegen in het feit dat de wijkteams toestemming moeten geven om het onderzoek te mogen beginnen. Sommige ouders en kinderen wachten al vanaf januari, dus 5 maanden op hun beschikking. De stand van zaken op 16-5-2015 zou zodanig ernstig zijn dat in het jaar 2015 in Barendrecht nagenoeg nog geen enkele aanvraag is goedgekeurd

Het CDA heeft de wethouder gevraagd of bovenstaande kan worden bevestigd en hoe dit gaat worden opgelost.

Update: Antwoorden

Wethouder Gebben (Jeugdzorg) heeft de vragen van het CDA vorige week beantwoord. Hieruit blijkt dat er in Barendrecht sinds begin dit jaar 10 dyslexiezorgtoewijzingen vanuit de gemeente zijn doorgezet naar zorgaanbieders. Van deze 10 toewijzingen waren er tot op heden 3 blijven liggen vanwege ziekte van de schoolmaatschappelijk werker. Deze persoon is de schakel tussen ouder/kind, de school en de zorgverlener.

De wethouder heeft toegezegd dat nu deze gevallen in beeld zijn ze zo spoedig mogelijk zullen worden behandeld.



Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek



« | »