Nieuw centrum Barendrecht: Uitbreiding winkels, sloop woningen en meer parkeerplaatsen (Centrum Barendrecht)

BARENDRECHT – Afgelopen dinsdag werd tijdens een vergadering van de commissie Ruimte bekend dat de broer van wethouder Vermaat (EVB) als vastgoedeigenaar bijna dertig panden met een totale waarde van zo’n 4 miljoen bezit in het Centrum van Barendrecht. Dit stelt Dhr Wander tijdens zijn spreekrecht voor burgers op basis van eigen onderzoek van kadastrale gegevens. Wethouder Vermaat heeft het centrumplan in zijn portefeuille.

De reactie van de burgemeester: “Ook bij dit college zijn er gesprekken gevoerd over de integriteit (…) Conform de afspraken heeft wethouder Vermaat datgene wat de eerste spreker naar voren brengt ook keurig gemeld.” De inspreker zegt vervolgens in eerste instantie zeer tevreden te zijn met de reactie, maar hij kan niet beoordelen wat daarbij inhoudelijk is afgesproken.

Reactie college

Het college voegde hier gisteren (Donderdag 12 maart 2015) in een reactie aan toe: “Toen hij (wethouder Vermaat, red) portefeuillehouder Centrum werd, zijn hierover meteen heldere afspraken gemaakt. De afspraken luiden als volgt: zodra er ook maar enige schijn van belangenverstrengeling optreedt, dan is wethouder Ingeborg Monhemius zijn plaatsvervanger. De heer Vermaat zal dan voor dat onderdeel tijdelijk terugtreden voor dit dossier.

Gemeenteraad al op de hoogte

Daarnaast stelt het college in de reactie dat de gemeenteraad al op de hoogte was van de kwestie: “(…) in de besloten B&W vergadering van 11 november (is) gemeld dat zijn broer panden heeft aangekocht in het centrum. (…) De raad heeft hiervan de notulen ontvangen.

In de geheime ontwikkelstrategie waarover de raad op 17 februari 2015 een besluit heeft genomen in het kader van de Centrumaanpak, is deze eigendomspositie ook opgenomen. Deze stukken zijn in december 2014 aan de raad gestuurd. De panden van de broer van de heer Vermaat maken geen deel uit van de panden die aangekocht worden. Overigens koopt de gemeente alleen panden aan voor de aanleg van voorzieningen.

Reacties partijen

BarendrechtNU heeft alle politieke partijen om een reactie gevraagd. Echt Voor Barendrecht (EVB) heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de situatie omdat belangenverstrengeling niet aan de orde is: “Alle feiten zijn gemeld en ten tijde van de integriteitstoets is van schijnbaar niets gebleken.” De PvdA kan nog niet inhoudelijk reageren, maar zegt meer tijd nodig te hebben om deze serieuze kwestie uit te zoeken. SGP/CU zegt op de hoogte te zijn van de kwestie en geeft aan dat de fractie al wist dat de broer van de wethouder de panden bezit. De kwestie zal verder worden besproken binnen de fractie.

Het CDA heeft op de eigen website het volgende gepubliceerd over de kwestie: “(…) de CDA fractie (heeft) de conclusie getrokken dat er zo spoedig mogelijk een openbaar raadsdebat moet komen over dit zeer gevoelige onderwerp. (…) In een openbaar raadsdebat wil het CDA meer duidelijkheid krijgen over de feiten. Pas nadat alle feitelijke informatie is verzameld zal de CDA fractie een standpunt innemen.

De partijen CDA, D66, VVD en Groenlinks hebben (nog) niet gereageerd op het verzoek van BarendrechtNU.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »