BARENDRECHT – Het college wil onder andere de oude zwembadlocatie ontwikkelen tot een aantrekkelijke woonlocatie met levensloopbestendige woningen. Hiermee komt zij tegemoet aan de toenemende vraag van bewoners naar dit type woningen. De centrale ligging ten opzichte van het NS-station maakt deze locatie volgens het college uniek en zeer geschikt. Op de begane grond kunnen voorzieningen komen op het vlak van wonen en zorg.

Mede door de veranderingen in de zorg, waardoor hulp en ondersteuning minder vanzelfsprekend worden, neemt de behoefte aan levensloopbestendige woningen de komende jaren toe. Mensen blijven hierdoor langer thuis wonen met hulp vanuit de omgeving. Levensloopbestendige woningen zijn overigens zowel voor jongeren als ouderen geschikt.

Voorzien in woonbehoefte

Wethouder Dirk Vermaat: “Naast de realisatie van levensloopbestendige woningen in het Barendrechtse centrum, willen wij ook zulke woningen bouwen op de oude zwembadlocatie. De komende periode stellen wij een zogenaamde gebiedsvisie op. Hierin staat de visie op de oude zwembadlocatie beschreven en worden voorwaarden opgenomen.” Naar verwachting is de gebiedsvisie in het tweede kwartaal van 2015 gereed.

Voorbereidingskrediet

Voordat de gebiedsvisie wordt opgesteld, is een voorbereidingskrediet nodig. Dit krediet wordt door het college aangevraagd bij de gemeenteraad. Naar verwachting gebeurt dat op 9 maart in de commissie Planning en Control. Vervolgens neemt de raad op 24 maart een besluit. Tijdens de commissie kunt u inspreken. Aanmelding voor het spreekrecht kan via griffie@barendrecht.nl of telefonisch via 14 0180 tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de heer C. de Kreek (griffier).

Meer informatie

Binnenkort start de gemeente met een digitale nieuwsbrief. U kunt zich hierop abonneren door een e-mail o.v.v. oude zwembadlocatie te sturen naar: c.tang@barendrecht.nl.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »