College in gesprek met Barendrechters op het ZomerFeest 2014 (Barendrecht)

BARENDRECHT – Op zaterdag 28 juni was het college aanwezig op het ZomerFeest om met inwoners te praten over hun ideeën voor Barendrecht. Barendrechters gaven veel suggesties over allerlei zaken. Het college heeft goed geluisterd, bijvoorbeeld naar de zeer diverse ideeën over groenonderhoud, de inrichting van de Middenbaan, de Rotterdampas en verkeerskwesties.

Vervolgens zijn met partners thematische bijeenkomsten gehouden. De opbrengsten daarvan worden verwerkt in het collegeprogramma. De suggesties van inwoners waren voornamelijk op straat- en buurtniveau en vragen om een straat- en buurtoplossing.

3 categorieën

Grofweg zijn de suggesties en ideeën in 3 categorieën te verdelen: zaken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, kwesties die onder de verantwoordelijkheid van andere partijen vallen en dingen die de samenleving zelf kan oppakken, eventueel met hulp van de gemeente.

Gemeentelijke zaken

De gemeente werkt aan diverse zaken zonder dat inwoners daar (genoeg) vanaf weten. Dat geldt bijvoorbeeld voor het groenonderhoud door aannemers en de heroverweging voor het openstellen van de bussluis bij de Harmonielaan. Ook over het proces rondom het plaatsen van windturbines kwamen vragen. Hieruit bleek dat wij als gemeente niet (duidelijk) genoeg communiceren. Dit gaan wij in de komende bestuursperiode verbeteren.

Verantwoordelijkheid andere partijen

Een voorbeeld van een suggestie waar de gemeente geen zeggenschap over heeft is de toekomst van Borgstede. Dit is een woonzorgcentrum van de zorgorganisatie Laurens en niet van de gemeente.

Zelf oppakken

1 inwoner noemde het fietsen op de stoep bij Theater het Kruispunt als aandachtspunt. Voor de medewerkers van handhaving heeft dit geen prioriteit. Er zijn dringendere zaken op het gebied van veiligheid die aandacht vergen. Mensen kunnen elkaar natuurlijk ook aanspreken op zulk gedrag. Daarnaast willen sommige inwoners met elkaar de wijk leuker maken. Daar hebben wij als gemeente geen budgetten meer voor. Wij kunnen wel helpen een doel te bereiken, bijvoorbeeld als inwoners met elkaar een schoonmaakactie willen houden. Of zoals bij Buurtpreventie waarbij vrijwilligers ‘s avonds met elkaar op pad gaan om inbraken te voorkomen en de veiligheid in de wijk te vergroten.

Kom met een voorstel!

Het college wil meer inzetten op het stimuleren van lokale initiatieven. Heeft u een goed idee voor het verbeteren van Barendrecht in de breedste zin van het woord, dan horen wij dit graag. Waar mogelijk ondersteunen wij u. Wij zijn bereikbaar via e-mailadres initiatief@barendrecht.nl.

In gesprek blijven

Volgend jaar is het college weer van de partij op het ZomerFeest. Ook dan kunt u weer met de collegeleden in gesprek gaan. Maar dat is natuurlijk niet de enige mogelijkheid. Ook bij diverse andere gelegenheden kunt u hen aanspreken, zoals bij informatieavonden. Daarnaast gaan de collegeleden gericht de wijken in om op hun eigen beleidsterreinen met betrokkenen te praten. Zo gaat wethouder Jeroen Gebben (jeugd) met kinderen praten op plaatsen waar zij veel komen. Ook wethouder Dirk Vermaat gaat de wijken in, onder andere op 27 september tijdens Burendag.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »