BARENDRECHT – De gemeenteraad van Barendrecht hecht grote waarde aan integriteit in het openbaar bestuur. Om die reden hebben burgemeester en raadsfracties voorafgaand aan de benoeming en installatie van de kandidaat wethouders van het college van EVB, VVD en D66 onderzoek gedaan om de kwaliteit van het openbaar bestuur te kunnen waarborgen.

Op dinsdag 27 mei zullen alle fracties hun bevindingen betrekken bij hun besluitvorming over de benoeming van de kandidaat wethouders.

Onderzoek

De burgemeester heeft met de wethouderskandidaten persoonlijke gesprekken gevoerd over het thema integriteit. Vervolgens is dit ook gedaan door de fractievoorzitters. De gesprekken, die werden gekenmerkt als goed en waardevol, hebben voldoende informatie gegeven voor de fractievoorzitters om dinsdag 27 mei een besluit te nemen over aanstelling van de kandidaten.

Belang integriteit

De raad is zich ervan bewust dat integriteit alles te maken heeft met de kwaliteit van het openbaar bestuur. Ook kan integriteit het vertrouwen van de inwoners in de (lokale) politiek maken of breken. Dit geldt voor alle politieke ambtsdragers, dus zowel college- als raadsleden. Dit onderwerp is al langer nadrukkelijk in de aandacht van de raad: op 6 maart 2012 stelde zij reeds de gedragscode ‘Integriteit politieke ambtsdragers gemeente Barendrecht’ vast.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »