Wethouder Dirk Vermaat (2016)

BARENDRECHT – Afgelopen woensdag publiceerde BarendrechtNU de open brief van wethouder Schaap met daarin zijn reactie/verklaring op de stijging van de afvalstoffenheffing in Barendrecht. In de vorige collegeperiode was Dirk Vermaat de wethouder die verantwoordelijk was voor het afvalbeleid, momenteel is hij raadslid bij Echt voor Barendrecht.

Dirk Vermaat heeft in reactie op de brief van wethouder Schaap eveneens een open brief geschreven, met daarin zijn kijk op de situatie, kosten en keuzes van het huidige college:


Gecorrigeerde open brief afval.

Afvalwethouder Cees Schaap (VVD) schreef deze week een open brief aan de Barendrechters. Waarin hij zijn handen in onschuld wast, voor wat betreft zijn desastreuze afvalbeleid. Een kansloze poging het vege politieke lijf te redden. De brief van Schaap is op punten onjuist, onvolledig en slaat de plank faliekant mis. Daarom heb ik de brief herschreven. Zoals deze had moeten luiden.

Veel leesplezier.

Mr. Dirk Vermaat
Raadslid Echt voor Barendrecht
Oud-wethouder, verantwoordelijk voor o.a. afvalbeleid

—–

Geachte inwoners,

Het nieuwe afvalbeleid dat deze periode onder mijn verantwoordelijkheid is geïntroduceerd is een regelrecht fiasco. De scheidingspercentages vallen tegen. Het straatbeeld is verpauperd geraakt. En de kosten voor de burger, voor u, rijzen de pan uit. Daar schaam ik me voor, vandaar dat ik de tarieven veel later dan normaal bekend heb gemaakt. In deze brief zal ik niet langer om de hete brij heen draaien.

Hoogte van de afvalstoffenheffing

Toen mijn VVD in 2018 een coalitie sloot met GroenLinks, PvdA, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA, spraken wij af dat de gemeentelijke belastingen met maximaal de inflatie zou stijgen. Met inachtneming van landelijke ontwikkelingen. Op belastingverlaging voert mijn partij, de VVD, altijd campagne. Maar we hebben gefaald. Het is niet gelukt. De OZB stijgt dit jaar fors. Met ca. 8,5%. En de afvalstoffenheffing stijgt zelfs met ruim 19%. Sorry.

Landelijke trend

De landelijke trend is er overigens ook één van kostenstijging. Maar gemiddeld is de stijging landelijk veel lager dan in Barendrecht. De OZB stijgt landelijk (excl. Amsterdam) met ca. 2,9%. De afvalstoffenheffing met ca. 9,1%. We doen het in Barendrecht dus 2 tot 3 keer zo slecht als landelijk. En dat is jammer.

Gesloten systeem

De gemeente mag geen winst maken op afval. Maar weet u wat wel mag? Verlies maken. Een kostendekkend tarief hanteren, is een politieke keuze. Wij hebben die keuze gemaakt: om alle kostenstijgingen neer te leggen bij u, onze inwoner. We hadden ook andere keuzemogelijkheden. Zoals bezuinigen op grote (extra) uitgaven. Zoals die € 1 miljoen per jaar die we vanaf 2021 extra uit gaan geven aan lokaal klimaatbeleid. Dat eiste mijn GroenLinks-collega. We hadden ook kunnen snijden in eigen vlees. Deze periode zitten we namelijk met 6 wethouders in het college, in plaats van voorheen 4. Dat kost de gemeente per jaar ca. € 300.000 extra. Die moet ergens vandaan komen. En omdat snijden in eigen vlees pijn doet, halen we dat bij u op. U begrijpt dat wel!

Fiscaaltrucje

Bovendien hebben wij om onze begroting meerjarig sluitend te maken, een fiscaaltrucje toegepast. Dat zit zo: de gemeente betaalt btw op de kosten die we maken voor afvalverwerking. Die btw kunnen we echter grotendeels terugvragen bij het rijk. Die teruggave, een opbrengst van ca. € 621.700 per jaar, rekenden we in het verleden toe aan het gesloten afvalsysteem. Dat is niet verplicht. En in 2020 hebben we er daarom voor gekozen om deze opbrengst uit het gesloten systeem te halen. Om er andere politieke plannetjes van te financieren. We hadden dat ook kunnen gebruiken om de afvalstoffenheffing, die we bij u in rekening brengen, te beperken. Maar wij hebben bewust een andere politieke keuze gemaakt.

Extra kosten

Het nieuwe afvalsysteem dat we hebben geïntroduceerd heeft veel geld gekost. We hebben tienduizenden kliko’s gekocht die uw tuinen en het straatbeeld sieren. Evenals die hoge en praktische felgroene GFT-verzamelcontainers in de wijk. In het begin hadden we die niet voorzien van binnenbakken, zodat onze vuilnismannen met de hand de GFT-troep eruit moesten scheppen. Dat was wel een beetje smerig. Oh, in de wijk Buitenoord zijn er trouwens geen kliko’s. Daar passen onze vuilniswagens niet door de straten. We hebben overigens vanwege het nieuwe door ons ingevoerde systeem ook een duur pasjessysteem aangeschaft. Bij de invoering bleek dat niet te werken. Daar werken we nu al ruim een jaar aan. Vanwege Corona weet u wel. Dit alles heeft veel geld gekost en dat berekenen we u nu aan u door. Wat moeten we anders?

Scheiding

Gelukkig is het wel zo dat er inmiddels meer afval wordt gescheiden in Barendrecht. Helaas wel veel minder dan we hadden gehoopt toen we deze plannen er in een paar weken doorduwden, zonder naar u te luisteren. Met 15 stemmen voor. En 14 stemmen tegen. We hadden dus de meerderheid en daar gaat het ons om!

We gaan door tot 2050

Ons doel is uiteindelijk geen enkel restafval meer in 2050. Dat lijkt volstrekt onhaalbaar, maar wat het ook kost we gaan door om in de buurt te komen. En als dat doel onverhoopt niet behaald wordt, dan wijzen we u er te zijner tijd wel op dat dat in heel Nederland het geval is. Heeft u kritiek? Ik begrijp dat. Maar de meerderheid van de Barendrechtse politiek staat achter mijn beleid. Ik ga dus door op deze ingeslagen weg. Pas bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, mag u zich weer uitspreken. Als u een ander beleid wilt, milieuvriendelijker en mogelijk goedkoper, zult u dus nog wat geduld moeten hebben. Onderwijl ga ik door op de ingeslagen weg en reken op uw (financiële) bijdrage, die geïnd wordt door het SVHW, u wel bekend. Binnenkort krijgt u de rekening gepresenteerd. Alvast dank voor uw overschrijving.

Mr. dr. C.D. Schaap
Wethouder


Opmerking (nogmaals, voor de duidelijkheid): Bovenstaande brief wordt afgesloten met de naam van ‘Wethouder Schaap’, maar het betreft hier de aangepaste versie zoals Dirk Vermaat die naar eigen zeggen had verwacht en is dus geschreven/herschreven door de heer Vermaat. (bekijk hier de brief van wethouder Schaap zelf)

Afval scheiden vóór de (mini)containers

Toenmalig wethouder Vermaat gaf in maart 2015 het startschot voor het project ‘Afval loont’. Eind 2019 kwam er een einde aan het project, de behaalde resultaten kwamen niet overeen met de gestelde doelen/ambities van het college. Het college ging daarom op zoek naar een nieuwe manier van afvalinzameling.

Artikelfoto: Dirk Vermaat in de rol van wethouder tijdens een gemeenteraadsvergadering in 2016.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »