Gemeentehuis Barendrecht (Gemeentehuisplein, Binnenhof)

BARENDRECHT – De wethouders en burgemeester van Barendrecht hebben besloten om hun inkomsten uit nevenactiviteiten niet openbaar te maken. Minister Ollongren drong hier eind september op aan bij het college en de gemeenteraad (PDF), omdat het een verplichting is op basis van de Gemeentewet. De minister wil hiermee meer transparantie van (personen binnen) het politieke proces afdwingen.

Het college beroept zich echter op uitzonderingen in de wet. Begin oktober heeft het college de kwestie besproken: “Naar aanleiding van recente berichtgeving in de lokale media besluit het college de gemeenteraad op korte termijn een informatiebrief te sturen, waarin nader wordt ingegaan op de wettelijke verplichtingen van het college ten aanzien van de openbaarmaking van de neveninkomsten uit arbeid van bestuur.

Update 16 okt: Voordat de volledige (openbare) beantwoording over de neveninkomsten van wethouders en burgemeester wordt gepubliceerd wil de burgemeester: “graag de strekking van de beantwoording eerst toelichten in het presidium” (=niet openbare vergadering met alle fractievoorzitters.

Uitzonderingen in de Gemeentewet

Het college, wethouders en de burgemeester, beroepen zich op twee uitzonderingen in de gemeentewet om geen openheid van zaken te hoeven geven: De Gemeentewet stelt namelijk dat de openbaarmaking van inkomsten uit nevenactiviteiten niet verplicht is voor deeltijd wethouders (bron: VNG / Gemeentewet). Alle 6 de wethouders in Barendrecht werken in deeltijd (0.8fte).

Burgemeesters zijn ook verplicht om openbaar te maken hoeveel ze verdienen naast hun werk als burgemeester. Er is echter een overgangsregeling voor personen die al burgemeester waren voordat deze regel in werking trad. Burgemeesters die in maart 2010 al in functie waren, en sindsdien aaneengesloten burgemeester zijn gebleven, hoeven ook geen openheid van zaken te geven (bron: VNG).

Toelichting

Hoewel het dus bij wet niet verplicht is, kunnen bestuurders er zelf voor kiezen om hun inkomsten naast het wethouderschap openbaar te maken. Het is op dit moment niet bekend of het college de gemeenteraad een reden zal geven over deze keuze om deze bedragen niet openbaar te maken.

Het college heeft in de vergadering besloten om: “op basis van de bijgevoegde adviezen verrekening van (eventuele) neveninkomsten uit arbeid van politieke ambtsdragers over 2018 niet te laten plaatsvinden.

Op de website van de gemeente Barendrecht is wel terug te vinden welke nevenfuncties wethouders uitvoeren en of dit betaald is (niet hoeveel).Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »