College van B&W Barendrecht 2018

BARENDRECHT – Gemeenteraadsleden zijn door minister Ollongren geattendeerd op een (gemeente)wetsovertreding door het Barendrechtse College van B&W. De minister wijst raadsleden op hun controlerende taak in relatie tot de verplichting dat burgemeester en wethouders hun nevenfuncties openbaar moeten maken, inclusief de (omvang van de) inkomsten die ze daaruit halen. Kortom: het aantal euro.

Update: Burgemeester en wethouders geven geen inzicht in inkomsten uit nevenactiviteiten: “Uitzondering voor deeltijd wethouders”

In Barendrecht wordt dit momenteel niet gedaan. Op de gemeentewebsite kun je momenteel alleen terugvinden welke nevenfuncties de burgemeester en wethouders hebben, niet hoeveel ze hiermee verdienen. Niet voldoende en niet volgens de Gemeentewet, zo stelt de minister aan de gemeenteraadsleden. Ze dringt erop aan dat de gemeenteraad het college van B&W verplicht om alsnog, in lijn met de wet, volledige openheid van zaken te geven.

Transparant

Minister Ollongren: “Door een dergelijke beperkte invulling van deze verplichting kunnen de doelen van transparantiebevordering en integriteitsbewaking minder goed worden gehaald. De hoogte van de neveninkomsten is bijvoorbeeld een belangrijk aspect van de beoordeling of een bepaalde nevenfunctie zich al dan niet verhoudt tot een goede vervulling van het politieke ambt.

Het is vooralsnog niet bekend of er politieke partijen zijn in Barendrecht die het college op haar wettelijke verplichting gaat wijzen. Ollongren: “Wanneer niet alleen de nevenfuncties maar ook het bedrag van de daaruit voortvloeiende inkomsten bekend zijn, kan de raad beschikken over relevante informatie voor een debat over de vraag of die nevenfuncties met het oog op een goed openbaar bestuur met het politieke ambt te verenigen zijn.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »