Portefeuilleverdeling van (kandidaat) wethouders in nieuwe Barendrechtse coalitie

BARENDRECHT – Gisteravond (Maandag 28 mei 2018) presenteerden CDA, SGP/ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, VVD en D66 het coalitieakkoord waar ze de afgelopen weken aan hebben gewerkt. Onderstaand overzicht toont de (kandidaat) wethouders die de partijen aandragen, welke portefeuille ze krijgen en een stukje achtergrond over de personen. De partijen leggen in het coalitieakkoord de nadruk op samenwerking.

De beoogd wethouders worden voorgedragen tijdens een extra vergadering van de gemeenteraad op 14 juni. De raad benoemt de wethouders. Momenteel wordt de voordracht van de wethouders voorbereid door onder andere het instellen van de commissie van geloofsbrieven. Deze commissie voert voorafgaand aan de installatieraad op 14 juni gesprekken met de kandidaat-wethouders. Op 15 juni is de eerste werkdag van de nieuwe wethouders. Zij beginnen die dag met een zogenaamd constituerend beraad; de ‘oprichtingsvergadering’ van het nieuwe college.

Kandidaat-wethouders

De zes partijen leveren elk een (parttime, 0,8 fte) wethouder. De beoogde wethouders zijn vier mannen en twee vrouwen. Het gaat om Peter Luijendijk (CDA), Arnoud Proos (SGP/ChristenUnie), Cees Schaap (VVD), Reshma Roopram (PvdA), Tanja de Jonge (GroenLinks) en Nico Bults (D66).

Peter Luijendijk

Peter Luijendijk (55) is onafhankelijk adviseur en de afgelopen anderhalf jaar was hij ook wethouder in Barendrecht namens het CDA. Portefeuille:

 • Onderwijs (onderwijshuisvesting, onderwijsachterstanden, kinderopvang, volwasseneducatie)
 • Ruimtelijke ontwikkeling (ruimtelijke ordening, WABO vergunningverlening, vrije tijd en recreatie)
 • Verkeer en Vervoer
 • Projecten: Samenwerking Onderwijs & Bedrijfsleven, Stationsgebied, Zuidpolder

Arnoud Proos

Arnoud Proos (33) is voorlichter bij de Tweede Kamerfractie van de SGP. In zijn huidige woonplaats Bodegraven was hij ook betrokken bij de lokale politiek. Hij hoopt met zijn gezin naar Barendrecht te verhuizen. Portefeuille:

 • Economische zaken (incl. ontwikkeling bedrijventerreinen)
 • Wonen
 • Omgevingswet
 • Monumentenzorg
 • Project Trefpunt/Baerne

Cees Schaap

Cees Schaap (64) is een geboren en getogen Barendrechter en is al geruime tijd betrokken bij VVD Lokaal Netwerk Barendrecht-Ridderkerk. In de afgelopen 15 jaar was hij ook tweemaal voorzitter van de VVD Barendrecht en 4 jaar voorzitter van de landelijke VVD-commissie politie. Hij is onlangs met pensioen gegaan. Portefeuille:

 • Bedrijfsvoering en dienstverlening (incl. BAR-organisatie)
 • Openbare werken (beheer buitenruimte, afval, watergangen en rioolbeheer)
 • Vastgoed & Accommodaties
 • Toezicht en Handhaving
 • Projecten: Botterlocatie, Stationstuin

Reshma Roopram

Reshma Roopram (39) is zelfstandig ondernemer en namens de PvdA al ruim 8 jaar actief in de Barendrechtse politiek. Sinds kort is ze voorzitter van de PvdA Zuid Holland. Ze zet zich in voor een sterk en sociaal Barendrecht. Portefeuille:

 • Welzijn (Wmo, Jeugdzorg, volksgezondheid, GGD)
 • Jeugd en jongeren
 • Wijkteams
 • Projecten: Revitalisering oude dorpskern, nieuwbouw scholen, Marjoleinlaan

Tanja de Jonge

Tanja de Jonge (43) is zelfstandig Business Consultant, Auditor en Toezichthouder en actief op het gebied van Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen. Ze was van 2014 tot 2016 actief als fractievoorzitter van GroenLinks Barendrecht. Ze concentreert zich op duurzaamheid en is lokaal actief bij verschillende maatschappelijke organisaties. Portefeuille:

 • Burger- en overheidsparticipatie en wijkgericht werken
 • Duurzame gemeente (duurzaamheid, energie, milieu, windmolens)
 • Cultuur
 • Project Nieuw Reijerwaard

Nico Bults

Nico Bults (53) is geboren in Winterswijk, getrouwd, vader van twee kinderen en sinds 1994 woonachtig in Barendrecht. Hij is oud (burger)raadslid en -commissielid namens D66. Hij heeft een achtergrond in de offshore industrie, academische ziekenhuiswereld en rijksoverheid. Momenteel is hij werkzaam bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid als programmamanager Financiën. Portefeuille:

 • Financiën (financiën, gemeentebelastingen, nutsbedrijven, subsidies, grondbedrijf en –exploitaties)
 • Sociale zaken (participatiewet, minima)
 • Vluchtelingen
 • Sport
 • Project Centrumaanpak

Burgemeester Jan van Belzen

Voor de volledigheid van de verdeling van taken binnen het college; de portefeuille van burgemeester Jan van Belzen: Algemeen bestuurlijke aangelegenheden, Openbare orde en veiligheid, Intergemeentelijke samenwerking, Internationale betrekkingen, Kabinetszaken, Communicatie, Evenementen

Invulling raadszetels

De benoeming van Cees Schaap tot wethouder namens de VVD heeft zijn vrouw, raadslid Jannie Schaap, doen besluiten zich terug te trekken uit de gemeenteraad. Hoewel zij wettelijk gezien deze stap niet had hoeven nemen, heeft mevrouw Schaap hier weloverwogen voor gekozen. “Ik wil het bestuur van Barendrecht zo zuiver en transparant mogelijk houden.” De plek van Jannie Schaap, wordt na de installatie van de wethouders op donderdag 14 juni, ingenomen door het raadslid Jacinta Floor.

In verband met de benoeming van Peter Luijendijk tot wethouder wordt zijn zetel in de gemeenteraad voor het CDA overgenomen door Arno Schippers. In verband met de benoeming van Reshma Roopram zal Suzanne Kok zitting nemen in de gemeenteraad namens de PvdA.

Artikelfoto: De kandidaat wethoudersBekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »