Coalitieakkoord gepresenteerd: Raamwerk gereed, concrete plannen "samen met u gaan invullen"

BARENDRECHT – De kersverse coalitie van 6 partijen (CDA, SGP/ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, VVD en D66) presenteerde vanavond (Maandag 28 mei 2018) in een persgesprek het coalitieakkoord. Het akkoord gaat op hoofdlijnen in op 6 onderwerpen. Toch valt vooral op dat er relatief gezien weinig concrete plannen in worden vermeld. De meest punten zijn wensen, idealen of een toekomstvisie:

De reden hiervoor is, zo stellen de partijen, dat er eerst met inwoners moet worden gesproken. Inwoners moeten gaan bijdragen aan de exacte inhoud van het collegeprogramma. Dit programma, met concrete plannen, wordt in september/oktober verwacht.

Zie ook: Portefeuilleverdeling van (kandidaat) wethouders in nieuwe Barendrechtse coalitie

Coalitie vs oppositie

Wij hebben besloten de handen ineen te slaan en een samenwerking voor de komende vier jaar aan te gaan. (…) Wij zijn een coalitie van zes partijen. Wij hebben afgesproken dat we ruimte laten voor de eigen identiteit van de partijen, maar wel werken vanuit gezamenlijkheid“, zo begint de coalitie het akkoord. De partijen gaven vanavond (Maandag 28 mei 2018) aan dat, ondanks dat ze een coalitie zijn, ze ook oppositie gaan voeren op de punten waar ze dat nodig achten. De partijen geven elkaar de vrijheid om een ander standpunt te hebben, om zo een “inhoudelijke discussie te kunnen voeren“.

De coalitie wil daarmee eveneens mogelijk maken dat de EVB, als grootste partij geen onderdeel van deze coalitie, gewoon eigen politieke plannen kan inbrengen en zo successen behalen. De partijen gaven nadrukkelijk aan dat ze géén EVB plannen zelf gaan realiseren, maar de EVB alleen ruimte willen bieden om die zelf in te brengen.

Wethouders

Het college gaat 6 (nieuwe) wethouders tellen: Dhr. Luijendijk (CDA), Dhr. Proos (SGP/CU), Dhr. Schaap (VVD), Mevr. Roopram (PvdA), Mevr. de Jonge (GroenLinks) en Dhr. Bults (D66). De wethouders worden geïnstalleerd op donderdag 14 juni.

Alle wethouders gaan voor 0,8 fte aan het werk, daardoor is er ten opzichte van vorig jaar (totaal 3,8 fte) één extra fte bijgekomen (4,8). De huidige werkplekken in de bestuursvleugel zullen hiervoor worden gebruikt, er is geen uitbreiding nodig.

Coalitieakkoord

Hieronder heeft BarendrechtNU alvast een lijstje gemaakt met de meest opvallende en/of actuele zaken uit de lokale politiek, geordend op basis van de 6 hoofdonderwerpen die de coalitie heeft vastgesteld (download en bekijk hier het volledige coalitieakkoord als pdf):

 1. Verduurzamen in Barendrecht
  • Stimuleer het plaatsen van zonnepanelen en onderzoek de mogelijkheden van zonneparken.
  • Maak werk van de circulaire economie. Stimuleer afvalscheiding en maak dit beter en eenvoudiger. Verbeter zo het afvalscheidingspercentage.
  • Bouw in Barendrecht energie neutraal.
  • Maak een plan van aanpak voor gasloze wijken.
  • Toets het plaatsen van windmolens aan het door de raad vastgestelde kader
 2. Zorgen voor elkaar in Barendrecht
  • Ontwikkel de wijkteams verder met als uitgangspunten laagdrempelige dienstverlening, maatwerk en een integrale aanpak
  • Waarborg de keuzevrijheid in de zorg en het persoonsgebonden budget.
  • Geef extra aandacht aan de begeleiding van vergunninghouders. Stel maatwerk voor opleiding en werk centraal.
 3. Wonen, leven en bereikbaar zijn in Barendrecht
  • Zorg voor een goede verdeling van koop- en huurwoningen voor alle doelgroepen in Barendrecht.
  • Realiseer uitbreiding van, en ruimere bevoegdheden voor, onze BOA’s.
  • Stimuleer de inzet van Buurtpreventie in de wijken. Verbeter de samenwerking tussen de BOA’s, politie en Buurtpreventie.
  • Vergroot het aantal locaties met gericht cameratoezicht (waar mogelijk in gesprek met inwoners).
  • Investeer in het veilig parkeren van fietsen (op het station, maar ook in winkelcentra) en verbeter de voorlichting.
 4. Leren, werken en ondernemen in Barendrecht
  • Verminder de regeldruk voor ondernemers
  • Ga leegstand tegen en stimuleer passende bestemmingen.
  • Handhaaf de huidige afspraken rondom de zondagsopenstelling. Neem geen initiatief om de openstelling van Carnisse Veste en de Middenbaan terug te draaien. Steun geen voorstellen voor verdere uitbreiding van de zondagsopenstelling voor het afvalaanbiedstation en andere gemeentelijke diensten.
 5. Ontspannen in Barendrecht
  •   Maak het oude dorp aantrekkelijker en uitnodigender
  •   Realiseer een nieuwe accommodatie voor ’t Trefpunt.
  •   Stel een meerjarige evenementenkalender op voor een goede spreiding van evenementen door heel Barendrecht.
  •   Onderzoek hoe het Doormanplein meer ruimte kan bieden aan evenementen.
 6. 6. Financiën en de organisatie van Barendrecht
  •  Verhoog de gemeentelijke lasten met niet meer dan het inflatiepercentage.
  •  Besteed gelabelde gelden aan de doelen waarvoor deze bestemd zijn
  •  Verbeter waar mogelijk de moderne digitale dienstverlening.
  •  Verbeter de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking en ga aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport “Evaluatie Barendrecht in de BAR-samenwerking” van Berenschot.


Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »