Trimparcours Oude Maas (Achterzeedijk trimbaan)

BARENDRECHT – De gemeenteraad is gisteren (Dinsdag 3 juli 2018) unaniem akkoord gegaan met een motie over een upgrade voor de trimbaan langs de Oude Maas. In de motie wordt het college verzocht om naar oplossingen te zoeken die het gebied een impuls geven.

Het gaat o.a. om (suggesties voor) verbetering van het veiligheidsgevoel, bijvoorbeeld door verlichting in het gebied te plaatsen. Ook uitbreidingsmogelijkheden moeten worden onderzocht. De verbeterpunten worden samengevoegd in een zienswijze aan het het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ).

Verbetering en uitbreiding

Het gaat om verbetering van het onderhoud van Trimbaan Oude Maas en de naastliggende omgeving. Gebruikers van de trimbaan zijn niet positief over de kwaliteit en veiligheid ervan. Hierdoor loopt het gebruik van de trimbaan door de bedoelde doelgroep fors terug. Een suggestie uit de motie is om een omkleedgelegenheid te realiseren met daarbij kluisjes voor waardevolle spullen.

Ter ondersteuning van bovenstaand punt is een door de EVB-, VVD-, SGP/CU- en CDA-fractie ingediende motie ‘Upgrade Trimbaan Oude Maas Barendrecht’ aangenomen. Hierin wordt het college verzocht een opdracht aan de Landschapstafel te formuleren voor het uitvoeren van aanpassingen, kansen en suggesties van de trimbaan en deze te voorzien van een dekkingsvoorstel. De raad wil medio oktober 2018 geïnformeerd worden over de voortgang van dit proces.

Natuur- en Recreatieschap

Tijdens de raadsvergadering van gisteravond (Dinsdag 3 juli 2018) heeft de gemeenteraad tevens besloten in te stemmen met de concept begroting 2019 van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ).

In het NRIJ werken de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk en Zwijndrecht samen voor het behartigen van de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie in het recreatiegebied IJsselmonde. De raad heeft besloten een zienswijze naar het NRIJ te sturen.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »