PvdA: "Zeker zijn van een mooie toekomst voor iedereen!"

BARENDRECHT — [Video] Woensdag 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Maar wat wil iedere partij? Waar staan ze voor? En hoe gaan ze dat doen? Deze week lees je dagelijks op BarendrechtNU over de visie en standpunten van een lokale politieke partij.

Vandaag aan het woord: PvdA Barendrecht. Bekijk hier de video met de lijsttrekker Reshma Roopram.

Bekijk hier alle artikels en video’s van de politieke partijen van afgelopen week


PvdA aan het woord

Reshma Roopram namens de PvdA Barendrecht:

Wat wil de PvdA de komende 4 jaar verbeteren, veranderen of toevoegen aan de gemeente Barendrecht?

Voor de PvdA is de rechtvaardige samenleving er één van eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggenschap. Een Barendrecht, waar kinderen onbevreesd opgroeien, en waar ze worden aangemoedigd om na te denken, creatief te zijn, verder te reiken dan het gangbare en vooruit te komen.

De komende 4 jaar willen wij zeker zijn dat iedereen mee kan doen: daar gaat het ons om. Iedereen heeft recht op een veilige basis: een thuis, een vangnet voor als het even tegen zit en een eerlijke kans om wat van je leven te maken. Of je nou jong of oud, arm of rijk, ziek of gezond, zzp-er bent of een vaste baan hebt. Dat vinden we wel zo eerlijk.

De komende 4 jaar gaan wij ons hiervoor inzetten:

 • Zeker zijn van betaalbare huur- en koopwoningen;
 • Zeker zijn van goed en eerlijk werk;
 • Zeker zijn van goede en betaalbare zorg voor iedereen;
 • Zeker zijn van kunst & cultuur;
 • Zeker zijn van groene en veilige wijken.

Hoe zorgt de PvdA dat Barendrecht een prettige en leefbare gemeente blijft?

Mensen willen gelukkig zijn, tevreden zijn over hun huis, buurt en de school voor hun kinderen. Ze willen vertrouwen hebben over hún kansen op een goede toekomst, maar ook ondersteuning en zorg krijgen als dat gewenste geluk niet vanzelfsprekend is en ver weg lijkt te zijn. De PvdA staat voor een Barendrechtse samenleving, waarin je erop kunt vertrouwen dat iedereen gelijk behandeld wordt, en er gelijke rechten en kansen zijn. En waarin verheffing, ontplooiing, emancipatie, zeggenschap en zelforganisatie van inwoners een doorlopende opgave is. Wij kiezen er als PvdA voor om mensen met elkaar in contact te brengen,te ontmoeten en te verbinden.

Vragen beantwoord door de PvdA

Iedere partij heeft zelf 5 vragen mogen kiezen uit een lijst van 20 vragen, PvdA koos de volgende 5 vragen om voor u te beantwoorden:

1. Waar is de partij het meest trots op over de afgelopen 4 jaar?

Ondanks dat wij de afgelopen jaren in de oppositie zaten, met 2 zetels hebben wij toch een aantal zaken bereikt waar wij ontzettend trots op zijn;

 1. De koopzondag voor alle supermarkten in Barendrecht (Reshma Roopram)
 2. Binnen sport- en maatschappelijke organisaties/verenigingen krijgen vrijwilligers de komende drie jaar voorlichting en training over reanimatie, zo hebben wij meer burgerhulpverleners; (Coby van Deursen)
 3. Totstandkoming Kindpakket, bedoeld voor kinderen in armoede. (Reshma Roopram)
 4. Barendrechters de mogelijkheid te bieden op het gebied zorg en welzijn (sociale kaart) om meer zelfredzaam te zijn; (Coby van Deursen)

2. De gemeente Barendrecht moet zo snel mogelijk BEGINNEN met … (zelf aanvullen)

ZEKER ZIJN VAN BETAALBARE HUUR- en KOOPWONINGEN:

Voor ouderen, jongeren, mensen met een kleine portemonnee en startende jonge gezinnen is geen of onvoldoende aanbod. Hierdoor worden zij gedwongen te verhuizen naar Rotterdam of elders. Door een forse stijging van de huurprijzen kunnen bewoners, die feitelijk geen beroep meer op de sociale woningvoorraad zouden moeten doen, niet doorstromen omdat betaalbare vrije sector woningen (huur € 700 – € 850, koop tot € 200.000) niet beschikbaar zijn.

Wat gaan wij doen:

 • Voldoende woonaanbod, huur en koop, voor alle doelgroepen zodat wachttijden afnemen.
 • Sociale huisvesting uitbreiden.

3. Waar moet de komende 4 jaar het meeste geld in worden geïnvesteerd door de gemeente Barendrecht?

Zorg & Welzijn: PvdA Barendrecht zet zich in voor versterking van de wijkteams, het welzijnswerk, het steunen van diverse maatschappelijke initiatieven en vrijwilligersondersteuning. Ook ontkomen wij niet aan investeringen die nodig zijn om meer te werken vanuit een integrale aanpak, zoals raakvlakken met armoedebestrijding, integratie van statushouders en respijt zorg.

Dit gaan wij doen:

 • Elk wijkteam 1 wijkverpleegkundige erbij;
 • Mantelzorgcompliment verhogen naar 200 euro;
 • De inkomensafhankelijke bijdrage afschaffen;
 • Actieplan om eenzaamheid met name onder ouderen aan te pakken.

4. Hoe wil uw partij de/het veiligheid(sgevoel) in Barendrecht verbeteren?

Je veilig voelen is een basisbehoefte. Een risicovrije samenleving bestaat niet, toch kan de gemeente veel doen aan veiligheid én een veilig gevoel.

Dit gaan wij doen:

 • Cameratoezicht op risicovolle gebieden in Barendrecht in overleg met inwoners;
 • Extra inzet buurtpreventie en buitengewoon opsporingsambtenaren met ruimere bevoegdheden;
 • Landelijk aandacht vragen voor extra inzet wijkagenten: minimaal 1 op de 5000

inwoners;

 • Extra aandacht voor woninginbraak en fietsendiefstal;
 • Extra aandacht verkeersveiligheid.

5. Hoe wil uw partij de verbinding tussen ‘het oude centrum’ en Carnisselande verbeteren?

Het moet nu eens afgelopen zijn dat men zich voornamelijk focust op Oud Barendrecht. Carnisselande en Oud Barendrecht zijn voor ons even belangrijk.

VERBINDING OOST & WEST

 • Een goede OV-verbinding tussen oost en west Barendrecht;
 • Een cultureel centrum met bibliotheek in Carnisselande;
 • Evenementen evenredige verdeling over oost en west Barendrecht;
 • Een Barendrechtse kortingspas voor alle inwoners.

Stellingen beantwoord door de PvdA

 • Barendrecht UIT de BAR organisatie? Tegenstander
 • Windmolens in Barendrecht? Tegenstander
 • Meer en frequenter openbaar vervoer in Barendrecht? Voorstander
 • Meer fietspaden in Barendrecht? Neutraal
 • Een volwaardig politiebureau in Barendrecht? Voorstander
 • Een open lucht zwembad in Barendrecht? Voorstander
 • Meer geld naar veiligheid (bijv. BOA’s of andere maatregelen)? Voorstander
 • Gratis openbaar vervoer ook voor minima? Voorstander
 • Meer geld naar armoedebestrijding? Voorstander
 • TramPlus met 50 ipv 30km/u door Carnisselande? Tegenstander
 • Hondenbelasting moet in Barendrecht worden afgeschaft? Voorstander

Zelf vragen voor de PvdA ?

Heeft u zelf nog vragen voor de PvdA ?


VideoBekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »