CDA: "Wij gaan voor Barendrecht. U ook?"

BARENDRECHT — [Video] Volgende week vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Maar wat wil iedere partij? Waar staan ze voor? En hoe gaan ze dat doen? De komende week lees je dagelijks op BarendrechtNU over de visie en standpunten van een lokale politieke partij.

Vandaag aan het woord: CDA Barendrecht. Bekijk hier de video met de lijsttrekker Peter Luijendijk.

Bekijk hier alle voorgaande artikels en video’s van de politieke partijen.


CDA aan het woord

Peter Luijendijk namens het CDA Barendrecht:

Wat wil het CDA de komende 4 jaar verbeteren, veranderen of toevoegen aan de gemeente Barendrecht?

 • Meer politie op straat, zowel overdag als ’s nachts.
 • Er moeten stadsmariniers komen die overlast aanpakken.
 • Onze kinderen verdienen een schoon klaslokaal met voldoende frisse lucht.
 • Geen CO2- opslag in Barendrecht. Ook niet in de toekomst.
 • Er moet blijvend worden geïnvesteerd in sportverenigingen en hun vrijwilligers.
 • Meer variatie in winkelaanbod in de winkelcentra.
 • Van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard maken we een succes.
 • Wijkteams moeten geen wachttijden kennen.
 • Kwaliteit van de zorg staat voorop en niet het budget.
 • Een busverbinding tussen Carnisselande en het NS-station.
 • Gratis OV voor ouderen en minima.
 • Meer geld voor onderhoud openbaar groen.
 • Minder afval, meer hergebruik en betere afvalscheiding.
 • Duurzame bedrijven krijgen voorrang.
 • Ouderen moeten actief betrokken worden bij de maatschappij.
 • Doorbreek het taboe rond dementie!
 • Meer geschikte woningen voor ouderen en jongeren.
 • Veilige oversteekplaatsen en fietspaden.

Hoe zorgt het CDA dat Barendrecht een prettige en leefbare gemeente blijft?

 • Er moet meer aandacht komen voor de Buitenruimte omdat het onderhoud beter kan en er regelmatig vernielingen plaatsvinden.
 • Onkruidbestrijding moet meer aandacht krijgen. Beter onderhoud door de Gemeente van het groen en het snoeien van bomen gaat verloedering tegen.
 • Overhangend groen in tuinen moet aangepakt worden.
 • Herstel van vernielingen binnen 2 dagen voorkomt verdere verloedering.
 • De kosten van het herstellen van graffiti, opruimen van zwerfvuil en vernielingen moeten worden verhaald op de veroorzaker. Dit willen wij doen door meer politie op straat, meer BOA’s, gericht cameratoezicht en het aanstellen van Stadsmariniers.

Vragen beantwoord door CDA

Iedere partij heeft zelf 5 vragen mogen kiezen uit een lijst van 20 vragen, CDA koos de volgende 5 vragen om voor u te beantwoorden:

1. Wat zijn uw belangrijkste verkiezingspunten?

 • Meer politie op straat, zowel overdag als ’s nachts.
 • Er moeten stadsmariniers komen die overlast aanpakken.
 • Schoon klaslokaal met voldoende frisse lucht.
 • Meer variatie in winkelaanbod in de winkelcentra.
 • Wijkteams moeten geen wachttijden kennen.
 • Kwaliteit van de zorg staat voorop en niet het budget.
 • Een busverbinding tussen Carnisselande en het NS-station.
 • Meer geld voor onderhoud openbaar groen.
 • Minder afval, meer hergebruik en betere afvalscheiding.
 • Meer geschikte woningen voor ouderen en jongeren in Barendrecht.
 • Veilige oversteekplaatsen en fietspaden.
 • Blijvend investeren in sportverenigingen.

2. Waar is de partij het meest trots op over de afgelopen 4 jaar?

 • Openstelling onderdoorgang A29.
 • Omzetting “Efteling”-rotonde naar een kruispunt met verkeerslichten.
 • Realisatie recreatiegebied Zuidpolder.
 • Het besluit om een buurtbus te laten rijden tussen Carnisselande en het NS station.
 • Niet-betaald parkeren blijft van kracht in Barendrecht.
 • Deelname aan een coalitie die rust heeft gebracht in de gemeente.
 • De positieve resultaten van de BAR- samenwerking. Wij zijn trots op onze ambtenaren!
 • Er is steeds meer aandacht voor: dementie, eenzaamheid onder ouderen, het belang van de mantelzorg en de mensen met een minimaal inkomen.

3. Hoe wil uw partij de/het veiligheid(sgevoel) in Barendrecht verbeteren?

 • Na zonsondergang geen verkoop aan de deur.
 • Meer blauw op straat, zowel overdag als ’s nachts.
 • Cameratoezicht op plaatsen in Barendrecht waar sprake is van overlast en vernielingen.
 • De schade van vernielingen en overlast moet worden verhaald op de daders.
 • Het aanstellen van stadsmariniers die problemen signaleren op het gebied van overlast, openbare orde en veiligheid.
 • Goed hang- en sluitwerk moet worden gestimuleerd om woninginbraak tegen te gaan.
 • Meer bewaakte fietsenstallingen op plaatsen waar veel fietsendiefstallen plaatsvinden.
 • Oversteekplaatsen moeten veiliger.

4. Hoe wil de partij de gemeente Barendrecht groener maken? (energie/milieu, beplanting, onkruid)?

 • Het openbare groen moet goed onderhouden worden door de gemeente. Onkruidbestrijding moet de komende jaren meer aandacht krijgen. Wij vinden daarom dat er meer geld gereserveerd moet worden voor bestrijding van dit onkruid en een frequenter onderhoud.
 • Verloedering door slecht onderhoud en zwerfvuil is een ergernis en nodigt bovendien ook uit tot vandalisme. Binnen 2 dagen moeten kleine vernielingen in openbare ruimte zijn hersteld.
 • Minder afval, meer hergebruik en betere afvalscheiding.

5. Hoe wil uw partij het openbaar vervoer in de gemeente Barendrecht verbeteren?

 • Een buurtbus tussen Carnisselande en het NS station.
 • Huidige busroutes meer afstemmen op de wensen van de inwoners.
 • De vervanging van de huidige bussen door stille en milieuvriendelijke vervoersmiddelen.
 • In de spitsuren de treinfrequentie verhogen van 4 naar 6 per uur in beide richtingen.
 • Voldoende P+R en fietsparkeervoorzieningen realiseren bij trein en tram.

Stellingen beantwoord door CDA

 • Barendrecht UIT de BAR organisatie? Tegenstander
 • Windmolens in Barendrecht? Tegenstander
 • Meer en frequenter openbaar vervoer in Barendrecht? Voorstander
 • Meer fietspaden in Barendrecht? Voorstander
 • Een volwaardig politiebureau in Barendrecht? Voorstander
 • Een open lucht zwembad in Barendrecht? Neutraal
 • Meer geld naar veiligheid (bijv. BOA’s of andere maatregelen)? Voorstander
 • Gratis openbaar vervoer ook voor minima? Voorstander
 • Meer geld naar armoedebestrijding? Neutraal
 • TramPlus met 50 ipv 30km/u door Carnisselande? Tegenstander
 • Hondenbelasting moet in Barendrecht worden afgeschaft? Neutraal

Zelf vragen voor het CDA?

Heeft u zelf nog vragen voor het CDA?


VideoBekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »