GROENLINKS: "De Verandering begint in Barendrecht"

BARENDRECHT — [Video] Woensdag 21 maart week vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Maar wat wil iedere partij? Waar staan ze voor? En hoe gaan ze dat doen? Deze week lees je dagelijks op BarendrechtNU over de visie en standpunten van een lokale politieke partij.

Vandaag aan het woord: GROENLINKS Barendrecht. Bekijk hier de video met de lijsttrekker Arie Kooijman.

Bekijk hier (in de loop van de week) alle artikels en video’s van de politieke partijen.


GROENLINKS aan het woord

Arie Kooijman namens GROENLINKS Barendrecht:

Wat wil GROENLINKS de komende 4 jaar verbeteren, veranderen of toevoegen aan de gemeente Barendrecht?

Eerlijk delen

 • Meer sociale woningbouw en behoud van sociale huurwoningen.
 • Barendrecht neemt de regierol om schuldenlast van inwoners te verminderen.
 • Iedereen met een minimum inkomen kan gratis reizen in de regio.

Zorg

 • Er komt een sociaaljuridisch loket in Barendrecht.

Klimaat

 • We zetten forse stappen op weg naar een CO2 energie neutraal Barendrecht in 2030. We helpen huurders en bezitters van huizen naar een energiearm huis.
 • Het restafval is nu 284 kg per inwoner per jaar. Jaarlijks verminderen we dat met 25 kg per persoon.
 • Natuur- en milieueducatie vinden we van groot belang. Er is een aanbod voor alle inwoners en met name voor onze jongeren.

Hoe zorgt GROENLINKS dat Barendrecht een prettige en leefbare gemeente blijft?

Zorg

 • Budget in de zorg is niet leidend. Iedereen in Barendrecht moet zinvol mee kunnen doen.
 • Geen kind groeit in armoede op. Ook kinderen uit arme gezinnen kunnen deelnemen aan sport- en cultuurvoorzieningen.

Klimaat

 • Recreëren in de eigen omgeving wordt gestimuleerd. Er wordt ingezet op uitbreiding van de natuur van de Zuidpolder die ook voor wandelaars veilig is te bereiken.
 • Het is aantrekkelijker om met de fiets naar de tram en het station te gaan dan met de auto. Je fiets staat veilig geparkeerd.

Vragen beantwoord door GROENLINKS

Iedere partij heeft zelf 5 vragen mogen kiezen uit een lijst van 20 vragen, GROENLINKS koos de volgende 5 vragen om voor u te beantwoorden:

1. Wat zijn uw belangrijkste verkiezingspunten?

Wij willen:

 1. Barendrecht is in 2030 energieneutraal
 2. Meer sociale woningbouw in Barendrecht
 3. Meer natuur in de Zuidpolder
 4. Kansen voor kinderen uit arme gezinnen
 5. Meest fietsvriendelijke gemeente in 2022

2. Hoe wil de partij de gemeente Barendrecht groener maken? (energie/milieu, beplanting, onkruid)?

GroenLinks maakt van Barendrecht een energie neutrale gemeente! Barendrecht is in uiterlijk 2030 energie-en klimaatneutraal. Dat geldt voor de gemeentelijke organisatie maar ook voor Barendrecht als geheel. GroenLinks heeft een ambitieus klimaatbeleid en maakt daar de benodigde middelen voor vrij.

De gemeente maakt alle nieuwbouw energie neutraal door goede isolatie, groene daken, zonnepanelen en warmtepompen. We sluiten nieuwbouw niet langer aan op het aardgasnet en starten projecten om wijken te ontkoppelen van aardgas.

3. Waar is de partij het meest trots op over de afgelopen 4 jaar?

Onze partij is trots op het feit dat we met slechts één raadszetel en een buitengewoon commissie lid een actieve rol hebben kunnen spelen in de gemeentepolitiek

Op een uitzondering na waren we bij alle vergaderingen aanwezig. We hebben buiten de raad deelgenomen aan tal van symposia, lezingen en excursies. Deze kennis is door ons ingebracht in de verschillende commissies. We stelden regelmatig vragen over groenbeheer en dienden moties in. Onze moties Duurzaam energiebeleid, Versterking recreatie rondom sportpark De Doorbraak en Versterking natuur -en milieu educatie werden unaniem aanvaard.

4. Hoe wil uw partij de verkeersveiligheid in Barendrecht verbeteren?

Fietsen is goed voor je gezondheid en voor je omgeving. Daarom vinden we dat het aantrekkelijk en veilig moet zijn om te fietsen. Als je wilt verplaatsen in Barendrecht is fietsen de snelste manier. De fietser staat op nummer 1 in Barendrecht.

Wat gaan we doen?

 1. Geen obstakels voor fietsers: snelle doorgaande fietspaden.
 2. Je kunt overal je fiets veilig stallen.
 3. Ook op bedrijventerreinen zoals de Hamburg kun je veilig fietsen
 4. We willen veilige wandelverbindingen naar de Zuidpolder.

5. Welke partij is jullie tegenpool? Waarom zouden mensen juist voor GROENLINKS moeten kiezen?

GroenLinks staat voor klimaat, duurzaamheid en groen. De EVB is daarin onze tegenpool. Ons gevoel voor urgentie om minder fossiele energie te gebruiken en snelheid te maken met de omschakeling naar nieuwe vormen van energie wordt door hen niet gedeeld. Bij onderwerpen als windenergie, stoppen met aardgas en verkoop van aandelen Eneco staan we lijnrecht tegenover elkaar.

Stellingen beantwoord door GROENLINKS

 • Barendrecht UIT de BAR organisatie? Tegenstander
 • Windmolens in Barendrecht? Voorstander
 • Meer en frequenter openbaar vervoer in Barendrecht? Voorstander
 • Meer fietspaden in Barendrecht? Voorstander
 • Een volwaardig politiebureau in Barendrecht? Neutraal
 • Een open lucht zwembad in Barendrecht? Tegenstander
 • Meer geld naar veiligheid (bijv. BOA’s of andere maatregelen)? Voorstander
 • Gratis openbaar vervoer ook voor minima? Voorstander
 • Meer geld naar armoedebestrijding? Voorstander
 • TramPlus met 50 ipv 30km/u door Carnisselande? Tegenstander
 • Hondenbelasting moet in Barendrecht worden afgeschaft? Neutraal

Aanvullende opmerking op stelling(en): Om in 2030 energie neutraal te zijn sluiten wij plaatsing windmolens niet uit. Meer geld voor veiligheid zetten we in op versterking van onderlinge contacten in buurten.


Zelf vragen voor GROENLINKS?

Heeft u zelf nog vragen voor GROENLINKS?


VideoBekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »