Plan: Starters, seizoenarbeiders en vluchtelingen in gebouw 'Het Station' (Foto: Google Streetview)

BARENDRECHT – Het college heeft op 10 januari besloten een logieswoonfunctie in het voormalige kantoor op het Zuideinde 80 (BT Dierenstein) mogelijk te maken. “Verschillende doelgroepen kunnen hier een betaalbare wooncarrière in Barendrecht starten. Vanuit deze locatie kunnen de mensen doorstromen naar de reguliere woningmarkt“, aldus het college. De gemeente faciliteert het initiatief van ondernemer Michel van den Meerendonk.

De doelgroepenverdeling zal ongeveer 1/3 Starters, studenten, spoedzoekers (bijv. bij brand of een scheiding) en maximaal 1/3 vergunninghouders zijn. “Ook de huisvesting van seizoenarbeiders tot maximaal 1/3 van de logieseenheden behoort tot de mogelijkheden.“, zo stelt de gemeente.

‘Het Station’

Naar de locatie aan het Zuideinde 80 wordt door het college verwezen als ‘Het Station’, niet te verwarren met de locatie ‘Stationstuin’ aan de andere kant van de spoortunnel. Het college schrijft aan de gemeenteraad: “Het Zuideinde 80 moet na de transformatie een logieswoonfunctie krijgen met ongeveer 60 eenheden en aanvullende functies voor het nabijgelegen station en het bedrijventerrein.”

Michel van den Meerendonk woont sinds 1978 in Barendrecht, is ruim 30 jaar ondernemer en beschikt over een groot sociaal netwerk. Hij richt zich met ‘Het Station’ op bewoners die in de kern identieke problemen hebben, maar elkaar ook kunnen ondersteunen.

Sociale veiligheid

“Toezicht op het station, flexwerkplekken, was- en strijk service, voorzieningen voor de nabije bedrijven maken ook deel uit van het concept. Om hun integratie te bevorderen krijgen de vergunninghouders een actieve rol in dit concept.” Gemeente Barendrecht: “Het college van Barendrecht is positief over de plannen. Het vergroot de sociale veiligheid in het gebied en van het opknappen van één gebouw gaat mogelijk een inspirerende werking uit op de directe omgeving. Het plan biedt daarnaast een oplossing voor de leegstand én de vraag vanuit specifieke doelgroepen op de woningmarkt, waaronder vergunninghouders.

Woonruimte

In Barendrecht is vraag naar woonruimte voor starters en vergunninghouders. Gemeente Barendrecht: “Ondanks een aantal geslaagde huisvestingsprojecten is een deel van de taakstelling met betrekking tot de huisvesting van vergunninghouders nog niet uitgevoerd. De landelijke taakstelling, waarmee iedere gemeente haar aandeel levert in de huisvesting van vergunninghouders, lijkt niet verder toe te nemen. Om de druk op sociale huurwoningen echter niet te ver te laten oplopen, blijven aanvullende huisvestingslocaties, zoals de locatie Zuideinde 80 nodig.

Communicatie

Direct betrokkenen krijgen persoonlijk een uitnodiging voor een informatieavond op 25 januari aanstaande in het betreffende pand in het Zuideinde 80. Dat zijn bijvoorbeeld de naburige bedrijven op bedrijventerrein Dierenstein.

Foto: Google StreetviewBekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »