Nieuwe wethouder Leon van Noort (VVD) beëdigd

BARENDRECHT – Het college heeft de gemeenteraad vanochtend (Vrijdag 2 september 2016) geïnformeerd over de toegegeven privé relatie van wethouder Leon van Noort met een ambtenaar van de BAR-organisatie: “In de B&W-vergadering van dinsdag 30 augustus jl. heeft wethouder Van Noort het college toegegeven, dat hij een relatie heeft met een ambtenaar van de BAR-organisatie“.

De wethouder heeft in reactie op dit bericht zelf vanochtend (Vrijdag 2 september 2016) ook direct een brief verstuurd aan de gemeenteraad: “Tijdens meerdere contacten is er een goede klik ontstaan tussen een medewerkster en mijzelf. Op het moment dat vriendschappelijke gevoelens meer werden dan een warme vriendschap, hebben wij besloten het college te informeren.” Vorig jaar stelde wethouder Van Noort zichzelf voor aan de inwoners van Barendrecht, hij vertelde toen getrouwd te zijn.

Overgeplaatst

Het college gaf in de brief aan dat zij, inclusief de wethouder zelf, van mening zijn dat deze privé-relatie onmogelijk te verenigingen valt met de zakelijke relatie. “De relatie die de wethouder is aangegaan met de ambtenaar, kan mogelijk strijdig zijn met de gewenste onafhankelijkheid en openheid van een bestuurder. Tevens staat de relatie op gespannen voet met de gewenste distantie tussen bestuur en de ambtelijke organisatie

De partijen hebben gezamenlijk gezocht naar een ‘passende oplossing voor dit vraagstuk’: “Deze is gevonden in een detachering (per direct) van de betreffende ambtenaar bij een andere publieke organisatie. Op deze wijze borgen wij alle belangen, van zowel de gemeente als van de wethouder en de ambtenaar

Van Noort: “Wij hebben er ook over gesproken dat het verstandig zou zijn voor haar om elders te gaan werken. Dankzij snel en adequaat handelen van de gemeentesecretaris is aan deze wens inmiddels invulling gegeven. Ik betreur het dan ook zeer dat een persoonlijke aangelegenheid waar al een oplossing voor is gevonden zo hoog werd opgespeeld door een deel van het college. Ik verzoek een ieder om respect voor mijn privacy omdat dit een privé kwestie is.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »