College ziet definitief af van crisisopvang vluchtelingen in Barendrecht

BARENDRECHT – Halverwege oktober bleek dat de gemeente Barendrecht nog maar voor 35, van de op jaarbasis in totaal 80 statushouders, opvang had geregeld. Aan wethouder van der Linden (asielbeleid) de taak om in het laatste kwartaal een opvangplaats te regelen voor 45 personen.

Inmiddels is duidelijk dat deze grote achterstand is teruggebracht tot 16. Wethouder van de Linden: “Het college zal zich in de laatste maand van dit jaar inspannen om deze achterstand verder terug te brengen en – zo mogelijk – geheel weg te werken.

Raadsvoorstel

Op dinsdag 15 december zou de wethouder een voorstel aan de raad voorleggen over de ‘locatiecriteria opvang statushouders’ in Barendrecht. Hier is de afgelopen maanden onderzoek naar gedaan. Het college gaf eerder dit jaar al aan geen asielzoekerscentrum (AZC) te willen maar ook problemen te hebben met het vinden van sociale huurwoningen.

Uitstel

De wethouder schreef gisteren (Dinsdag 1 december 2015) in een brief aan de gemeenteraad: “Het college van B&W heeft in zijn vergadering van hedenochtend besloten om een voorstel aan uw raad inzake ‘locatiecriteria opvang statushouders’ aan te houden. Aanleiding voor dit besluit is het op vrijdag 27 november jl. gepresenteerde Bestuursakkoord ‘Verhoogde Asielinstroom’ tussen kabinet, VNG en IPO.

Nieuwe informatie

Het college acht het onverstandig om het huidige voorstel aan de raad voor te leggen. Het Bestuursakkoord bevat zoveel nieuwe informatie en invalshoeken dat de wethouder hier eerst zorgvuldig naar wil kijken. Het akkoord biedt nieuwe mogelijkheden en middelen voor de opvang van statushouders en vluchtelingen. Het nieuwe geactualiseerde voorstel zal in januari 2016 worden voorgelegd aan de gemeenteraad.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »