ToBe Barendrecht

BARENDRECHT – De gemeenteraad wil cultuureducatie in Barendrecht  in stand houden. Op dit moment wordt dit in Barendrecht georganiseerd door Cultuurcentrum ToBe. De raad heeft besloten de huidige subsidierelatie met ToBe vooralsnog voort te zetten. Daarnaast heeft de raad besloten niet te willen betalen voor de boven de subsidie gemaakte kosten, het zogenoemde exploitatietekort. Ook gaat de gemeente niet bijdragen aan de extra kosten voor het reorganisatie- en herstelplan.

Volgens juridisch onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren is Barendrecht niet gehouden aan het betalen van deze extra bijdragen.

Belang cultuureducatie

Het gemeentebestuur hecht aan cultuureducatie, en aan de diensten zoals ToBe die nu levert. Tegelijkertijd is er zakelijk gekeken naar de overeenkomst. Daarin bleek dat de gemeente alleen verantwoordelijk is voor het afgesproken subsidiebedrag. De raad heeft gevraagd aan het college om te onderzoeken hoe cultuureducatie lokaal zou kunnen worden vormgegeven, en daar op in te zetten.

Motie Publieke Gerechtigheid

De raad heeft een motie van VVD, D66 en CDA aangenomen, waarin samen met de gemeente Dordrecht wordt bezien op welke manier Barendrecht betrokken kan worden bij het raadsonderzoek van die gemeente naar het functioneren van het Bestuur, de Raad van Toezicht en de directie van Stichting ToBe in de periode 2010-2015.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »