College ziet definitief af van crisisopvang vluchtelingen in Barendrecht

BARENDRECHT – [Video] Het college van Barendrecht heeft vanavond (Dinsdag 29 september 2015) besloten zich niet meer te richten op (crisis)noodopvang voor vluchtelingen. De focus wordt verlegd naar huisvestingsmogelijkheden voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) op de (middel-)lange termijn.

In theorie kan de gemeente worden gedwongen om alsnog crisisnoodopvang in te richten, alleen in dit geval zal de gemeente medewerking verlenen. Verzoeken zullen echter worden afgewezen. Landelijke informatie via het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LLOC) en afspraken met het COA zouden daarvoor niet betrouwbaar genoeg zijn. Recente opvang elders in het land laat deze problematiek zien. Wethouder van der Linden: “Het college heeft besloten aan dit paniekvoetbal niet mee te doen in Barendrecht.

Wat betreft de eerder verzonden nepbrief over verplichte vluchtelingenopvang: Hiervan heeft het college aangifte gedaan bij de politie. Er is één melding bekend dat de nepbrief is bezorgd in de wijk Centrum Noord.

Woninggebrek statushouders

Aanleiding van dit beleid is een recent signaal van onder andere de VNG dat het feitelijke actuele probleem een groot gebrek aan woningen voor statushouders is. Hierdoor blijven asielzoekerscentra vol en kunnen vluchtelingen met een verblijfsvergunning niet doorstromen naar een reguliere woning in gemeenten. Dit zal naar verwachting leiden tot een hogere taakstelling (+20/30%) vanuit het Rijk voor de opvang door gemeenten en Barendrecht zal net als alle andere gemeenten werk maken van een structurele oplossing. De gemeente Barendrecht wil bij voorkeur gezinnen opvangen.

In Barendrecht ging in 2013 en 2014 ruim 10% van de vrijgekomen sociale woningen naar statushouders.  In de eerste helft van 2015 liep dat op naar 25%. Dat was vóór de zomervakantie.

Samen met partners aan de slag

De gemeente heeft recentelijk het initiatief genomen voor het opstarten van een werkgroep, waarin samen met de woningbouwcorporaties en Stichting Vluchtelingenwerk deze ontwikkeling wordt voorbereid. Deze werkgroep gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in Barendrecht meer statushouders op te vangen.

Jongeren

Een belangrijk aandachtspunt is dat er voldoende woningaanbod moet zijn voor andere doelgroepen, onder andere jongeren. Voor hen verloopt het vinden van een betaalbare huurwoning in Barendrecht thans moeizaam. Daarnaast wordt gekeken of het mogelijk is regels eenvoudiger te maken of te schrappen (in samenspraak met andere overheden), en naar het benutten van andere woontypen dan tot nu toe het geval is.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek


Video: JordiFun, BarendrechtNU

(Op alle video's berust copyright. Video's mogen zonder toestemming v.d. maker niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)« | »