Logo Gemeente Barendrecht

BARENDRECHT – In het schooljaar 2013-2014 zijn de leerplichtambtenaren in Barendrecht 4 maanden lang niet bevoegd geweest om strafrechtelijke en toezichthoudende taken uit te voeren. Hierdoor zijn in de cijfers het aantal verwijzingen naar Bureau Halt en processen verbaal afgenomen.

Het ontbreken van de bevoegdheid is het gevolg van het opstarten van de BAR samenwerking, dit blijkt uit het jaarverslag 2013-2014 over de leerplicht in Barendrecht.

Beëdiging

Het omzetten van ambtenaren van de gemeente Barendrecht naar de BAR-organisatie had tot gevolg dat leerplichtambtenaren opnieuw moesten worden beëdigd door zowel de Korpschef van de politie als door de burgemeesters van alle drie de BAR gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk).

Dit proces heeft circa 4 maanden tijd in beslag genomen. Gedurende deze periode konden de leerplichtambtenaren geen wettelijke en toezichthoudende taken uitvoeren. Het gevolg hiervan was dat er in het betreffende jaar minder meldingen van schoolverzuim in behandeling zijn genomen.

Luxe verzuim en spijbelaars

Tijdens het schooljaar 2013-2014 werd er in 9 gezinnen (13 leerlingen) vastgesteld dat er sprake was van luxe verzuim. Het jaar daarvoor waren dat nog 15 gezinnen. In 231 gevallen was er sprake van relatief verzuim: thuiszitters en spijbelaars. Het schooljaar ervoor waren dat er 61 meer.

Vier leerlingen kregen een verwijzing naar Halt en 90 leerlingen ontvingen een officiële waarschuwing. In nog eens 11 gevallen kregen de ouders een officiële waarschuwing vanwege schoolverzuim. Er werden tevens 45 leerlingen geschorst. Het aantal vroegtijdige schoolverlaters is 1.7%, net onder het landelijk gemiddelde van 1.9%.

In 2013-2014 kwam de Barendrechtse leerplicht met 355 (4%) van de in totaal 8.875 in Barendrecht woonachtige leerplichtigen in contact. Per leerling vonden er gemiddeld 5.5 contacten plaats (totaal van 1.963 ‘bemoeienissen’).

Gesprek leerplichtambtenaar

De leerplicht is voornemend om de procedure zo aan te passen dat leerlingen die 12 keer te laat komen een gesprek krijgen met een leerplichtambtenaar. Hier worden mogelijke sancties uitgelegd. Bij 15 te laat meldingen kan er een verwijzing naar Bureau Halt worden gegeven.

Wethouder

De verantwoordelijk wethouder onderwijs, Jeroen Gebben, zal vanaf september opstappen als wethouder. Over zijn opvolger is momenteel nog niets bekend.

Foto: Logo Gemeente BarendrechtBekijk hier meer artikels uit de categorie Onderwijs« | »