Inge de Bruijn Zwembad, Barendrecht

BARENDRECHT – Het verzoek voor een buitenbad bij het Inge de Bruijn zwembad werd vorige week veelal positief ontvangen door inwoners van Barendrecht. Ook vanuit het zwembad zelf komen er positieve geluiden. Zwembad directeur A. van Kesteren: “We staan zeer positief tegenover het idee voor een buitenbad, vooral in combinatie met het Inge de Bruijn zwembad. Dit geeft zeer veel mogelijke synergie-effecten waardoor de exploitatie van het Inge de Bruijn zwembad nog verder verbeterd kan worden.

Gemeenteraadslid Cerano Bakker (EVB) verzocht het college vorige week om te onderzoeken of het mogelijk is om een buitenbad te realiseren bij het Inge de Bruijn zwembad. De gemeente Barendrecht is sinds 2013 enig aandeelhouder van het zwembad. Het college heeft het verzoek op het moment van schrijven nog niet beantwoord.

Aantrekkelijk zwembad

De directeur van het zwembad geeft aan voldoende mogelijkheden te zien voor een buitenbad. Daarnaast hoeven er nauwelijks extra (structurele) personeelskosten te worden gemaakt om het bad te exploiteren: “Het buitenbad zou ook op minder warme dagen aantrekkelijk kunnen zijn en langer geopend kunnen zijn dan de normale 4 tot 5 maanden voor een solitair buitenbad. Bovendien is er voldoende kennis en kunde aanwezig.

Het buitenbad zou daarmee, naast het zwemmen op warme dagen, inspelen op de vraag naar buiten zwemmen op minder warme dagen: “Een gecombineerd zwembad is veel aantrekkelijker dan een bad waarin alleen binnen (of alleen buiten) gezwommen kan worden. We kennen in Nederland namelijk nogal wat dagen die niet als echt zonnig en/of warm zijn te classificeren maar waarop wel degelijk animo is om in de buitenlucht te zwemmen.

Locatie

Dhr. van Kesteren over de mogelijke locatie voor een buitenbad: “Wanneer het buitenbad een dusdanig formaat krijgt dat het niet op het huidige terrein van het Inge de Bruijn zwembad past (inclusief ligweide) kunnen wij ons voorstellen dat een deel van de huidige parkeerplaats wordt opgeofferd en er op het terrein aan de overkant extra parkeerplaatsen worden aangelegd.

Vrijwilligers

Om de continuïteit te waarborgen ziet de directeur mogelijkheden voor het inzetten van vrijwilligers. Onze buurgemeente Heerjansdam maakt voor de exploitatie van het Waal en Weidebad al gebruik van vrijwilligers: “Een gecombineerde inzet van vrijwilligers en professionele medewerkers geeft de meeste waarborgen voor de continuïteit.

Foto: Het binnen recreatiebad van het Inge de Bruijn zwembad in BarendrechtBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »