Windmolen (Medemblik)

BARENDRECHT – De commissie Ruimte gaf op dinsdag 12 mei het ontwerp toetsingskader windenergie vrij voor inspraak. Vanaf 21 mei kunt u gedurende 6 weken hierop reageren. Adviesbureau AT Osborne stelde in opdracht van het college en de gemeenteraad het ontwerp toetsingskader op. De afgelopen maanden voerde AT Osborne hiervoor gesprekken met inwoners en (belangen)verenigingen. Deze input is in het ontwerp toetsingskader verwerkt.

Het college is geen voorstander van windenergie in Barendrecht, tenzij het toetsingskader tot andere conclusies leidt. In het toetsingskader staat aan welke eisen windparken moeten voldoen, wil de gemeente planologisch meewerken aan ingediende verzoeken. Er zijn verplichtingen opgenomen op het gebied van wonen, veiligheid, recreatie, natuur, landschap, milieu en gezondheid.

Ter inzage

Vanaf donderdag 21 mei tot en met 2 juli (6 weken) kunt u reageren op het ontwerp toetsingskader windenergie. Bekijk het ontwerp toetsingskader windenergie hier. Een papieren exemplaar ligt ter inzage in het Servicecentrum bij balie 12 in de hal van het gemeentehuis.

Reactie geven

U kunt tot en met 2 juli reageren op het ontwerp toetsingskader. U kunt uw reactie richten aan de gemeenteraad van Barendrecht, t.a.v. mevrouw C. Tang, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht of per email via gemeente [@] barendrecht.nl o.v.v. inspraakreactie ontwerp toetsingskader windenergie, t.a.v. mw. C. Tang.

Besluitvorming

De inspraakreacties verwerken wij in een nota van inspraak. Het toetsingskader wordt naar verwachting met de nota van inspraak in september in de adviserende commissie Ruimte behandeld. De gemeenteraad neemt dan vervolgens in oktober/november een definitief besluit over het toetsingskader.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »