BAR-gemeenten ondertekenen overeenkomst met zorgaanbieders

ALBRANDSWAARD – De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR) hebben als één van de eerste gemeenten met 18 zorgaanbieders een akkoord bereikt over de uitvoering van de begeleiding van inwoners die niet goed (meer) in staat zijn hun eigen leven vorm te geven of te participeren in de maatschappij. Vandaag (Donderdag 30 oktober 2014) ondertekenden gemeenten en zorgaanbieders de overeenkomsten, waarmee zij een gezamenlijke opgave op zich nemen om die begeleiding zorgvuldig vorm te geven.

Gemeente taak

De begeleiding wordt nu nog vanuit de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ) aangeboden, maar is vanaf 1 januari 2015 een taak van de gemeenten. Met de ondertekening van de overeenkomsten bieden de gemeenten en de zorgaanbieders (IJsselmonde Oost, Parnassia BAVO, REAKT, Lelie zorggroep, Eleos, TSN Thuiszorg, Riederborgh, ASVZ, Delta, Middin, Aafje, Zorgboerderij de Buytenhof, Pameijer, Humanitas, Laurens, Argos, Vivenz, Coachpoint en Gemiva) zorgcontinuïteit aan huidige cliënten die onder het overgangsrecht vallen. Voor nieuwe cliënten die begeleiding nodig hebben is door het akkoord voor iedere doelgroep een behoorlijke keuzevrijheid gerealiseerd voor zorg in natura.

Krappe financiële kaders

De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk moeten de nieuwe taak uitvoeren binnen krappe financiële kaders. Daarom kiezen zij voor een combinatie van het remmen van de hoeveelheid zorg en het verlagen van de prijs. De door de gemeenten gevraagde korting op de tarieven is door de zorgaanbieders geaccepteerd, waarbij zij wel de vrijheid krijgen om de ureninzet bij nieuwe cliënten te flexibiliseren.

Keuze voor methode bestuurlijk contracteren

De BAR-gemeenten kiezen bij de uitvoering van de begeleiding voor de methode van bestuurlijk contracteren boven een klassieke aanbesteding. Daarmee houden zij beter de regie op het voorzieningenniveau en de dienstverlening, omdat er tussentijds bijgestuurd kan worden. Bestuurlijk contracteren biedt daarnaast een structuur om doorlopend te innoveren en tot effectievere voorzieningen te komen en kan goed ingezet worden binnen wijkgericht werken. Dit is belangrijk omdat de ondersteuningsvraag per wijk kan verschillen en aan verandering onderhevig kan zijn.

Foto: Vertegenwoordigers van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk en zorgaanbieders ondertekenden overeenkomsten Maatwerk Begeleiding (Fotograaf: Rob Kamminga)Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »