Meerdere hennepkwekerijen ontdekt en ontmanteld in Barendrecht (Foto: Hennepkwekerij Voordijk Barendrecht)

BARENDRECHT – In hoger beroep is vandaag (Woensdag 27 augustus 2014) besloten dat een Barendrechter zelf de kosten moet betalen van het ontmantelen van een hennepkwekerij in december 2011. Het college van Barendrecht stelde de kosten daarvoor in februari 2012 vast op €4.418.

De Barendrechter maakte hiertegen bezwaar bij het college van Barendrecht en de rechtbank. Beiden verklaarden de bezwaren ongegrond, de Barendrechter ging in hoger beroep.

Ik wist het niet

De Barendrechter, huurder van het pand, gaf aan dat hij niet van de hennepkwekerij wist. De man had de ruimte waar de hennepkwekerij zich bevond onderverhuurd. In hoger beroep is bepaald dat dit niet aannemelijk is omdat er geen huurovereenkomst of betalingsbewijzen bekend zijn gemaakt. Over de identiteit van de persoon die het pand in onderverhuur had blijft ook veel onduidelijk. De informatie die hiervoor is gegeven bleek niet objectief en verifieerbaar.

Daarnaast staat er in de uitspraak dat de Barendrechter wel redelijkerwijs had kunnen weten van de hennepkwekerij van de onderverhuurder. In een deel van zijn eigen ruimte waren aanwijzingen zichtbaar van een hennepkwekerij, de meterkast was bijvoorbeeld zichtbaar gemanipuleerd.

De hennepkwekerij bevatte 720 planten. Het lijkt daardoor onwaarschijnlijk dat de verhuurder dit niet heeft opgemerkt tijdens regelmatige controles van het pand. Desondanks stelde de verhuurder zelf dat hij voldoende toezicht hield, hij verwees hierbij naar een contract met een beveiligingsbedrijf.

Gevaar

Er was ook bezwaar gemaakt tegen de binnentreding van het pand (met hennepkwekerij) door de ambtenaren die de kwekerij hebben ontmanteld. Er zou hiervoor geen machtiging zijn geweest. Uit de uitspraak blijkt dat dit niet nodig was: “er (was) in het pand gevaarzetting doordat de elektriciteitsvoorziening op een gevaarlijke en onprofessionele wijze was aangelegd, trafo’s en lampen op hout waren bevestigd, open aansluitingen aanwezig waren en de installatie in de meterkast was gemanipuleerd om illegaal aftappen van stroom mogelijk te maken“. Dit maakte dat het college van Barendrecht bevoegd was om het pand te betreden en de kwekerij te ontmantelen.

Kosten te hoog

De Barendrechter gaf tevens aan dat de kosten die het Barendrechtse college in rekening bracht voor de ontmanteling te hoog waren. De kwekerij werd ontruimd door Rotterdamse ambtenaren, volgens de verhuurder zouden de kosten lager zijn geweest als Barendrechtse ambtenaren de hennepkwekerij hadden ontruimd.

Er is geoordeeld dat de kosten niet onredelijk hoog zijn. Het college van Barendrecht heeft hiervoor de kosten inzichtelijk gemaakt van de vier medewerkers die betrokken waren bij de ontmanteling, het vervoer, de afvalverwerking en de kosten van de verslaglegging: €4.418.

Betalen

De Raad van State besluit de uitspraak met het feit dat het hoger beroep ongegrond is verklaard. De eerdere uitspraak van de rechter blijft staan en de verhuurder zal de vastgestelde kosten moeten betalen.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »