Aldi koopt winkelpand aan de Voordijk voor supermarkt van 1.000m²

BARENDRECHT – De vergunningsaanvraag van Aldi om een supermarkt aan de Voordijk te vestiging is door de gemeente geweigerd. De supermarkt was voornemens om in het het pand, waar nu de kringloopwinkel en World of Bikes is gevestigd, een supermarkt van 1000 vierkante meter te realiseren in het deel van de kringloopwinkel (Voordijk 275).

De vergunning die vereist is om een supermarkt op deze locatie te realiseren, is door de gemeente geweigerd. Belangrijkste reden hiervoor is het gebrek aan parkeerplaatsen in het ontwikkelplan alsook de onmogelijkheid om die parkeerplaatsen alsnog op/bij het terrein te realiseren. De Aldi kan ook geen nieuwe vergunning meer aanvragen, omdat er inmiddels ‘supermarkt (vestigings)beleid‘ is opgesteld en van kracht is binnen de gemeente Barendrecht. De plannen van Aldi vallen niet binnen de regels die in dit beleid zijn opgesteld.

Supermarkt

De Aldi gaf eerder aan een supermarkt van 1000m² te willen ontwikkelen in het deel van de kringloopwinkel. De fietsenwinkel zou dan nog kunnen blijven. Na een gesprek met de wethouder gaf de Aldi aan best te willen kijken naar alternatieve locaties, maar dat het proces voor een supermarkt aan de Voordijk tegelijkertijd zou doorlopen. Hoewel er op de achtergrond nog best een juridische strijdt kan losbarsten -Aldi schakelde bij een tussentijds negatief bericht van de gemeente ook al advocatenkantoor AKD in- lijkt het er vooralsnog op dat de supermarktplannen op deze locatie niet door kunnen gaan.

Het nieuwe supermarktbeleid van de gemeente maakt dat dit in de toekomst ook niet meer mogelijk is, de enige optie voor Aldi is nu om in bezwaar te gaan tegen de weigering van de vergunning.

Weigering

De gemeente heeft de Aldi eind 2022 al laten weten dat er onvoldoende parkeerplaatsen voor de supermarkt in de plannen zijn opgenomen (de vergunning werd in november aangevraagd). Bovenop de huidige parkeerplaatsen zouden er 74 extra parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd, stelde de advocaten van Aldi. De gemeente zelf schreef in een advies dat er 48 extra parkeerplaatsen nodig waren (en 74 in totaal voor de supermarkt). De gemeente baseert zich hierbij op reeds vastgestelde parkeernormen: een aantal parkeerplekken op basis van de (totale) vloeroppervlakte van de winkel(s). Daarnaast merkt de gemeente op dat het laden en lossen van vrachtwagens bij de supermarkt ook nog parkeerplekken kan kosten (tot wel 10 plekken) en dat hier geen rekening mee is gehouden in de plannen.

Ook vond de gemeente dat er onvoldoende was aangetoond dat de toename in het aantal verkeersbewegingen op deze locatie geen problemen zou opleveren.

Parkeernorm: Spelen met cijfers

De juristen van AKD lieten de gemeente hierop namens Aldi weten het niet eens te zijn met de gehanteerde parkeernormen. Kort samengevat stelde ze: “Voor de parkeerplaatsen geldt dat er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid, gelet op de regels die hierop van toepassing zijn volgens de rechtspraak. Het gaat hier daarom niet om weigeringsgronden voor de aangevraagde omgevingsvergunning.

De twee ingeschakelde advocaten kiezen voor andere normen dan de gemeente deed (zo wordt de fietsenwinkel gelijkgesteld aan een ‘bruin en witgoedzaak’, waarvoor 6,6 parkeerplaatsen per 100m² oppervlakte (‘BVO’) moeten zijn) en kiezen ze voor anderen interpretaties van wat er moet veranderen tussen de huidige en nieuwe situatie (ze stellen dat het niet vereist is om het al bestaande parkeerplaatsen tekort te compenseren bij nieuwe plannen). Aldi heeft er voor deze berekening dus belang bij om voor de huidige situatie zoveel mogelijk parkeerplaatsen mee te rekenen (6,6 per 100m² voor een fietsenwinkel terwijl er 5,15 per 100m² voor een supermarkt staat), want dan is het verschil tussen de huidige en nieuwe situatie (met supermarkt) kleiner. Ze stellen dat ze alleen dit verschil hoeven te realiseren.

Na een rekensom komt Aldi zelf op een totaal van 77 parkeerplaatsen als minimum vereiste. Ze berekenen dit als volgt: Als de fietsenwinkel en kringloop in de huidige situatie aan de nu geldende parkeernormen moeten voldoen zouden er 205 parkeerplaatsen moeten zijn. Door de komst van de supermarkt (ipv kringloop) zouden dit er volgens de huidige norm in totaal 226 moeten zijn. Aldi stelt dat ze alleen hoeven te voorzien in dit verschil: 21 extra parkeerplekken (226-205).

Het gebouw is ooit vergund en gebouwd op basis van een plan met 56 parkeerplekken, daardoor stelt Aldi nu maar te hoeven voorzien in 77 parkeerplaatsen (56+21) voor de fietsenwinkel en supermarkt samen. Er liggen momenteel al zo’n 67 parkeerplekken rond het gebouw, in het voorgestelde plan zouden dit 78 parkeerplaatsen worden (1 extra bovenop de 77 vereiste, volgens Aldi zelf).

Verkeersveiligheid

Hoewel de Aldi wel met de gemeente wil praten over verkeersveiligheid op de locatie, want de supermarkt zegt daar ook belang bij te hebben, stellen ze dat het niet is toegestaan de vergunning op basis hiervan te weigeren: “Het aspect verkeer – zowel de verkeersveiligheid als de verkeersgeneratie — is niet een weigeringsgrond. Dit onderwerp is namelijk van belang bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Als een project voldoet aan het bestemmingsplan (en dat is hier aan de orde), dan heeft het college geen ruimte om een belangenafweging te maken of om te kijken naar de verkeersgevolgen.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »