Gemeente wil meer grip op problemen met deelscooters door instellen van vergunningsplicht

BARENDRECHT – De gemeente Barendrecht is voornemens om aanbieders van (elektrische) deelscooters en fietsen in Barendrecht verplicht een vergunning aan te laten vragen. Het college van B&W wil met dit middel meer grip krijgen op het aanbod van de deelscooters: “Zonder een regulerend kader, heeft de gemeente beperkt invloed op het aanbod van deeltweewielers.“, aldus wethouder Vermaat (wethouder buitenruimte + verkeer en vervoer).

Het plan is om aanbieders van deelscooters vanaf januari 2023 verplicht een vergunning aan te laten vragen. Om dit mogelijk te maken wordt er in november een voorstel aan de raad verzonden om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen.

Maximum en beperkingen

De wethouder stelt voor dat er maximaal 1 tweewieler per 250 inwoners mag worden aangeboden. Het totaal zou daarmee worden beperkt tot 200 (elektrische) deelscooters en fietsen (totaal van beide maximaal 200).

De gemeente zal de nadere beleidsregels nog verder uitwerken, onder andere om te zorgen dat de diverse aanbieders allen een eerlijke kans krijgen op (een deel van) de deelfiets/scooter markt in Barendrecht. Bedrijven die aan aanvraag doen zullen ook vooraf een veiligheidsplan moeten indienen waarin ze uitleggen hoe ze “toezicht houden op deeltweewielers in de openbare ruimte en op hoe bij hinder en overlast wordt gehandhaafd

Vaste parkeerplekken

Los van bovenstaande wijziging wordt er gekeken naar het aanstellen van vaste parkeerplekken. Scooters van sommige aanbieders kunnen nu overal worden achtergelaten, voor de gebruiker een voordeel en ook om te zorgen dat de scooter na enige tijd ‘vanzelf’ weer verdwijnt. Echter, zo merkt de wethouder op: “Nadeel is dat zonder enige vorm van regulering een grote(re) belasting en verrommeling plaatsvindt van de openbare ruimte.

De gemeente wil daarom gaan experimenteren met omkaderde plekken: “Met name op plaatsen waar blijkt dat het gebruik en de doorlooptijd van deeltweewielers hoog is, zou het aanbod overzichtelijk geclusterd en gefaciliteerd kunnen worden. Het aanbod is voor de gebruiker daardoor goed zichtbaar en de beslaglegging (en mogelijke overlast) in de openbare ruimte wordt zoveel als mogelijk beperkt. Met de aanbieders worden vervolgens afspraken gemaakt dat in de directe omgeving van de vakken geen deeltweewielers in de openbare ruimte buiten de vakken mogen staan“, aldus de wethouder.

Regie voeren

De wethouder zegt een balans te (gaan) zoeken tussen het mobiliteitsvoordeel en de hinder in de openbare ruimte: “In een ideale situatie zorgen deeltweewielers er voor dat een goed en duurzaam alternatief ontstaat voor de (eigen) auto, met name voor de korte ritten. De praktijk leert echter dat dit zeker niet altijd zo is. Zaken als gemak, snelheid, flexibiliteit spelen bij de keuze hoe we reizen ook allemaal een rol. Juist door regie te voeren proberen we als gemeente Barendrecht er voor te zorgen dat de groei van deeltweewielers op de juiste wijze plaatsvindt, met zo min mogelijk hinder en uiteindelijk een bijdrage levert aan onze duurzame mobiliteitskeuzes.

Artikelfoto: Geparkeerde deelscooters in de Dorpsstraat tijdens KoningsdagBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »