Restafvalcontainer in het centrum van Barendrecht

BARENDRECHT – Gisteravond (Dinsdag 5 juli 2022) heeft de gemeenteraad van Barendrecht ingestemd met het voorstel van het college om te stoppen met het betalen van een variabel tarief voor afval. Barendrechtse huishoudens hoeven hierdoor over heel 2022 niet te betalen voor het aanleveren van PMD+restafval via de ondergrondse containers of minicontainers.

Er komt begin 2023 geen afrekening hiervoor op de aanslag gemeentebelastingen. Het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing 2022 verandert niet. De afvalpas blijft nog wel nodig om de ondergrondse containers te openen.

Papiercontainers vanaf 1 september open

De verzamelcontainers voor papier en karton worden nog dit jaar opengesteld voor alle inwoners van Barendrecht. Dit heeft enige voorbereiding nodig en gaat in op 1 september. Ook hiervoor blijft de afvalpas nodig. Inwoners met een minicontainer kunnen dan vanaf 1 september hun extra papier en karton in de verzamelcontainers kwijt. De inzameling van GFT (groente-, fruit- en tuinafval) blijft zoals die nu is.

Het afschaffen van het betalen per klepbeweging of minicontainer gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari dit jaar.

Nieuw afvalbeleid

Het college van B&W komt in het najaar van 2022 met een uitgewerkt voorstel voor de ontwikkeling van nieuw afvalbeleid. Het college gaat hier eerst over praten met inwoners. In het nieuwe beleid wordt rekening gehouden met betaalbaarheid, afvalscheiding, straatbeeld en gebruiksgemak. Hoe inwoners kunnen meepraten maakt de gemeente op een later moment nog bekend.

Alle huishoudens van Barendrecht worden ook nog per brief over de wijzigingen geïnformeerd.

Zie ook: Achtergehouden rapport (2020) kritisch over invoering afvalbeleid: Onvoldoende deskundigheid en “steeds minder draagvlak”Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »