Plan: Ondergrondse containers in Barendrecht legen vóórdat ze vol zijn

BARENDRECHT – Vanaf 1 januari 2022 betalen huishoudens in Barendrecht geen volledig vast bedrag meer per huishouden. Afhankelijk van het aantal personen in een huishouden moet er nu vooraf een vast bedrag worden betaald en achteraf nog een variabel tarief. Dit variabele tarief is voor de meeste inwoners* gebaseerd op het aantal ‘klepbewegingen’: Het aantal keer dat er afval in de ondergrondse restafvalcontainer wordt gegooid.

Het vaste tarief voor 2022 is lager dan die van voorgaande jaren, maar bij “gemiddeld gebruik“, zoals gedefinieerd door de gemeente, van het aantal klepbewegingen zou dit op hetzelfde bedrag als afgelopen jaar moeten komen. Wie gewend is om één keer per 2 dagen een afvalzak weg te gooien (en dit ook blijft doen in 2022) gaat tussen de €100 en €114 per jaar meer betalen.

* Niet alle huishoudens hebben een ondergrondse restafvalcontainer in de buurt en maken daarom gebruik van een 3e ‘mini container’ voor restafval. Hiervoor betalen deze inwoners €3 per keer dat deze wordt geleegd.

Kosten per huishouden

De vaste kosten per jaar, die vooraf moeten worden betaald, zijn als volgt:

Huishouden van Bedrag 2022 Klepbewegingen per
jaar om op bedrag
van 2021 te komen:
Bedrag 2021
Eén persoon € 168,48 48 (= €36) € 204,24
Twee personen € 269,52 66 (=€49,50) € 319,08
Meer dan twee personen € 301,44 96 (=€72) € 373,44

Als je boven het aantal hierboven genoemde ‘klepbewegingen per jaar’ zit, betaal je meer dan in 2021 (voorbeelden). Zit je onder dit aantal, dan betaal je uiteindelijk minder dan in 2021. De gemeente gaat voor haar gemiddelde uit van een iets hoger aantal klepbewegingen per jaar, waardoor je gemiddeld €5 per jaar meer betaalt: 52 ipv 48 klepbewegingen voor een eenpersoonshuishouden, 72 ipv 66 klepbewegingen voor een tweepersoonshuishouden en 104 ipv 96 klepbewegingen voor een huishouden van meer dan 2 personen.

Het variabele deel van de afvalstoffenheffing geldt alleen voor PMD+restafval. Het vaste tarief is afhankelijk van het type huishouden en dekt de kosten voor het ophalen van al het andere afval, zoals papier en GFT (groente-, fruit- en tuinafval).

Het totale variabele tarief is afhankelijk van hoe vaak je afval aanbiedt. Het variabele tarief wordt achteraf in rekening gebracht op basis van de volgende bedrag:

Afval aanbieding Bedrag per keer
Per ‘klepbeweging’ restafval in ondergrondse container € 0,75
‘Mini container’ restafval/PMD (niet papier/GFT!) € 3,-

De gemeente stelt daarmee één ‘mini container’ restafval gelijk aan 4 klepbewegingen (4 x 0,75 cent = €3,- = de prijs van het laten ophalen van een minicontainer restafval). Open je de container met de afvalpas en gaat de container niet open, dan betaal je hier niet voor, zo stelt de gemeente. Gaat de klep wél open, maar niet volledig en kun je daardoor je afval niet weggooien, dan moet je hiervan zelf melding maken bij BAR Afvalbeheer om te voorkomen dat die ‘mislukte klepbeweging’ in rekening wordt gebracht. Doe je niets, dan betaal je wel voor deze klepbeweging.

Bedragen via: Gemeente Barendrecht/SVHW, vastgesteld door de gemeenteraad op 21 december 2021

Voorbeelden

En aantal voorbeelden van de afvalstoffenheffing berekening.

  • Een huishouden van 2+ personen betaalt een vast bedrag van € 301,44. Als dit huishouden in 2022 vervolgens 3x per week (in totaal ~150 keer) de ondergrondse afvalcontainer gebruikt komt er als variabel tarief: 150 x 75 cent = € 112,50 bij. Het totaal komt daarmee op €413,94. Dit is €40,50 meer dan in 2021.
  • Een eenpersoonshuishouden betaalt een vast bedrag van € 168,48. Als deze persoon vervolgens 2 keer per week afval in de ondergrondse container gooit (~100 klepbewegingen) komt hier een variabel tarief van 100 x 75 cent = € 75 bij. Het totaal komt daarmee op € 243,48. Dit is € 39,24 meer dan in 2021.
  • Een tweepersoonshuishouden betaalt een vast bedrag van € 269,52. Als dit huishouden vervolgens 1 keer per week afval in de ondergrondse container gooit (52 klepbewegingen) komt hier een variabel tarief van 52 x 75 cent = € 39 bij. Het totaal komt daarmee op € 308,52. Dit is €10,56 minder dan in 2021.
  • Personen die iedere dag afval in de ondergrondse container willen gooien zijn op jaarbasis 365 x 75 cent kwijt: €273,75. Dit bedrag komt bovenop het vaste tarief, afhankelijk van het aantal personen in het huishouden: Een eenpersoonshuishouden is €228 duurder uit, 2 persoonshuishouden is €224 duurder uit en een 2+ persoonshuishouden is €202 duurder uit, allen ten opzichte van het bedrag uit 2021)


Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »