Bedrijf gekozen voor ontwikkeling van Windpark Vaanplein: Twee of drie windmolens langs de snelweg

BARENDRECHT – [Update: Reactie wethouder] Het bedrijf Pondera, dat recent met windmolenbouwer Statkraft een aanbesteding won voor (advies bij de) de bouw van windmolens in Barendrecht, heeft zich teruggetrokken uit één van de twee rollen die het bedrijf had in het Barendrechtse windpark bij het Vaanplein.

Het bedrijf adviseert de gemeente Barendrecht al meer dan 5 jaar over het windmolenpark bij het Vaanplein. Pondera concludeerde in deze onderzoeken zelf dat er ruimte is voor 2 of 3 windmolens. Toen er in oktober een tender werd gestart voor de bouw van de windmolens, sloot Pondera zich aan bij een windmolenbouwer.

Opdracht teruggegeven

Pondera heeft vanmiddag (Donderdag 30 december 2021) bekendgemaakt de nieuwe opdracht van enkele weken geleden van de gemeente Barendrecht weer ‘terug te geven’: het bedrijf werkt nu dus niet meer als (bestemmingsplan/MER) adviseur voor de gemeente Barendrecht, maar nog wel voor de windmolenbouwer. Staatsbosbeheer over de windmolenopdracht: “Statkraft heeft ingeschreven samen met Pondera. Zij zullen hun expertise bundelen bij de ontwikkeling.

Aanbesteding

Pondera Consult: “Voor het opstellen van het bestemmingsplan ondersteunt Pondera de gemeente. Recent is door de gemeente besloten ook een m.e.r. procedure te doorlopen en in december heeft Pondera opdracht gekregen om de MER op te stellen. Parallel aan dit proces is in oktober door grondeigenaar Staatsbosbeheer een tenderproces gestart om een partij te selecteren die het project uiteindelijk mag gaan bouwen. In de voorbereiding voor die tender heeft Pondera een van de inschrijvers (Statkraft) geholpen met haar inschrijving.

Het bedrijf vervolgt in haar eigen persbericht: “Recent is in lokale media ophef ontstaan over de betrokkenheid van Pondera bij dit windenergieproject, waardoor de schijn van belangenverstrengeling is gewekt. Dit betreuren wij en is vanzelfsprekend niet onze intentie. Wij helpen graag overheden en private partijen bij het realiseren van duurzame energie. Om te voorkomen dat deze ophef een schaduw werpt over het nog te doorlopen proces heeft Pondera besloten de opdrachten voor MER en bestemmingsplan, terug te geven en niet meer als adviseur van de gemeente op te treden in dit dossier. Dit hebben wij ook aan de gemeente laten weten.

Persbericht gemeente

Update, ook de gemeente Barendrecht heeft vanmiddag (Donderdag 30 december 2021) even voor 18:00 uur een persbericht gepubliceerd over de kwestie. Het volledige persbericht:


Gemeente beëindigt samenwerking met Pondera na belangenverstrengeling rondom windenergie Vaanplein
Tanja de Jonge: “Ik sta voor de belangen van onze inwoners”

Direct na het bekend worden van de dubbelrol van Pondera in het project ‘Windenergie Vaanplein’ heeft wethouder De Jonge van de gemeente Barendrecht een gesprek aangevraagd met het bestuur van het adviesbureau. Tanja de Jonge: “Het beëindigen van de lopende opdracht voor bestemmingsplan en m.e.r. was de enige mogelijke uitkomst van dit gesprek. Ik sta voor de belangen van onze inwoners in dit proces, dat moet duidelijk zijn”.

Op 5 oktober jl. heeft de grondeigenaar, Staatsbosbeheer, de tender voor de ontwikkeling van de windenergie Vaanplein openbaar gezet; elke ontwikkelende partij op het gebied van windenergie kon zich hierop inschrijven. Net voor de kerstdagen heeft Staatsbosbeheer via een persbericht bekend gemaakt dat Statfkraft de tenderprocedure gewonnen had en dat zij hierin hadden samengewerkt met Pondera.

Gescheiden rollen

Omdat Pondera ook betrokken is bij onder andere de milieuonderzoeken en het te wijzigen bestemmingsplan voor hetzelfde project, heeft het bedrijf een dubbele pet op. De gemeente huurt Pondera in om onderzoeken te doen, vanuit waar de ontwikkelaar dient te handelen. Dat is belangenverstrengeling, deze rollen dienen gescheiden te blijven.

Pondera geeft opdracht voor MER en bestemmingsplan terug aan de gemeente

Pondera begrijpt dat dit het project niet ten goede komt, daarom hebben zij besloten per direct de opdracht voor de MER en het bestemmingsplan terug te geven aan gemeente Barendrecht.

Wethouder de Jonge; ‘wij gaan op zoek naar een andere partij die de MER kan uitvoeren’

Wethouder de Jonge van Barendrecht is jarenlang betrokken bij het windenergieproject en staat voor een zorgvuldig proces: “Voor ons als gemeente is zorgvuldigheid ontzettend belangrijk, juist in dit thema. Dat hebben wij altijd al gezegd. Daarom gaan wij zeker door met de m.e.r. procedure en gaan wij op zoek naar een andere partij.”

Het is de komende tijd aan de gemeente om met een nieuw plan van aanpak te komen. Hierover zal via de website van gemeente Barendrecht worden gecommuniceerd.


 

Artikelfoto: Windmolen langs de Oude Maas (een ander windmolenproject nabij Barendrecht)Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »